Stručni tekstPage 2 of 3

Stručni tekst

IP rejtinzi zaštitnih kućišta

IP oznake Nije neobično da inžinjeri ne razumeju u potpunosti značenje IP oznaka i da prilikom izbora opreme sa velikom nesigurnošću određuju potrebni IP opseg. Probaćemo da ovim…

Kako merne osovine pomažu rukovaocima opreme za podizanje tereta da smanje troškove održavanja

Kranove i ostalu opremu za podizanje tereta je potrebno redovno održavati kako bi se zamenili potrošni delovi i kako bismoi dalje rukovali bezbedno. Time se sprečavaju moguće havarije…

Bezbedno zaustavljanje motora i cilindara

Poslednji element u lancu sigurnosti je obezbeđenje od opasnosti koje uzrokuje kretanje elektromotora, pneumatskih i hidrauličnih cilindara. U zavisnosti od aplikacije potrebno je pronaći odgovarajući način da se…

Sigurnosne kategorije relejnih jedinica

Procena rizika u skladu sa EN ISO 12100 dovodi do postizanja zahtevanog nivoa performansi u skladu sa EN ISO 13849-1. Sigurnosni releji se mogu koristiti u aplikacijama do…

Sigurnosni pogoni

Električni motori, od standardnih AC pa sve do sofisticiranih servo motora, tradicionalno su u centru pažnje prilikom procene rizika pri radu mašine, jer su bezbeno zaustavljanje motora i…

Sistemi za kontinualni monitoring vibracija i stanja mašina – I deo

U okviru proizvodnog programa firme Emerson Process Management čiji je IvDam process Control zastupnik postoji posebna grupa Machinery Health Management – MHM, kao deo divizije Asset Optimization. Ova…

Dimenzionisanje servo motora – III deo

Slika 1 jasno demonstrira razliku u ubrzanju između linearnog ubrzanja (bez S-krivih) i profil S-krivih sa limitacijom cimanja). Limitacija cimanja povećava zahteve za momentom i može rezultovati u…

Produžen život Simatic S5 PLC-ovima

Stari dobro poznati i u paraksi dokazani Siemens-ovi PLC-ovi SIMATIC S5 još uvek su u dobroj meri zastupljeni u raznim mašinama i postrojenjima na našim prostorima. Često se…

Barijere za prenaponsku zaštitu – III deo

Pravilnim izvođenjem uzemljenja u kontrolnoj sobi postrojenja minimalizuju se električne smetnje i osigurava se električna bezbednost kao i bezbednost aplikacija u zoni hazarda. Glavna kontrolna soba Oklopljena gromobranska…

Industrijski računari – istine i zablude

Industrijski računari su po definiciji x86 bazirane računarske platforme namenjene industrijskoj primeni. Primena se uglavnom ogleda u procesnoj kontroli i/ili prikupljanju podataka od značaja za odredjeni process a…

Rešenje za probleme kavitacije i hidrauličkih udara u cevovodu

Kavitacija i hidraulični udar Kavitacija u cevima se dešava onda kada je količina fluida koju povlači bilo koji deo hidrauličkog sistema veći od količine koju je moguće u…

Energetska efikasnost industrijskih objekata

Energetska efikasnost je noviji pojam u srpskom rečniku. Dolazi nam iz zapadne Evrope i iznosi na svetlo dana jednu vrstu problema koja kod nas nije bila dovoljno razmatrana….

Barijere za prenaponsku zaštitu II deo

Eksplozije u EX zoni mogu biti inicirane visokom temperaturom ili varnicom. U takvoj sredini munja može dovesti do eksplozije smeše vazduha i gasa koji se tu mogu naći,…

Dimenzionisanje servo motora II deo

RAZMATRANJE PROFILA KRETANJA Sa ciljem proračuna momentnih zahteva trebaju nam sledeći podaci profila: RMS moment Ukupno vreme ciklusa Vreme ubrzanja i usporenja Vreme konstantne brzine (u trougaonom profilu…

Barijere za prenaponsku zaštitu

Kada je Bendžamin Frenklin 1752. izmislio gromobran, kreirao je time i prvu zaštitu od najdestruktivnije prirodne sile: groma. Više od 200 godina kasnije, zaštite od groma se dizajniraju…

Dimenzionisanje servo motora

Inžinjeri mogu promašiti u koncepciji ako biraju veličinu servo motora na osnovu: Veličine snage ili trenutno instaliranog motora ili isključivo na osnovu momentnih zahteva. Drugi promašaj je da…

Sukcesivno zaletanje više kliznoprstenastih elektromotora sa jednim pokretačem

Prilikom izbora pokretača za zaletanje više elektromotora sa jednim pokretačem potrebno je znati: Da je sukcesivno pokretanje više elektromotora moguće ukoliko to dozvoljava tehnološki proces Da li su…

Kako odabrati LED napajanje?

Kao podrška globalnim naporima za očuvanje energije, Mean Well je proizveo novu seriju LED napajanja. Novi proizvodi se odlikuju većom efikasnošću, manjem rasipanjem snage i zadovoljavaju sve najnovije…

Rad motora na niskim brzinama – deo 2

  Prvi deo teksta o Radu motora na niskim brzinama Voltage boost (dodatni napon) Kada je motor startovan, motor razvija približno 200% nominalnog momenta a onda ubrzava duž…

Rad motora na niskim brzinama

Tipična opterećenja: Tipična opterećenja mogu biti kategorisana : -opterećenja konstantnog momenta (moment konstantan u svim opsezima brzine dok je snaga direktno proporcionalna brzini) -opterećenja kvadratnog momenta (moment proporcionalan…

Električni uređaji za meko pokretanje i meko zaustavljanje asinhronih kliznoprstenastih elektromotora

Prilikom izbora načina pokretanja asinhronih motora mora se voditi računa da postoje trofazni asinhroni motori sa kaveznim rotorom i trofazni asinhroni motori sa kliznoprstenastim rotorom. Ovo je potrebno…

Kontrola gubitaka na skladištu goriva

1.         UVOD Kontrola gubitaka pokriva široku oblast različitih aktivnosti i znanja , koja su potrebna za dobijanje korektne procene aktuelnih gubitaka , za identifikaciju uzroka gubitaka , za…

Realizacija projekta

U prošlom tekstu (http://mehatronika.gomodesign.rs/?p=1635), bilo je reči  o pojmu projekta  kao i o smernicama iz Project menagmenta . Može se reći da je to osnava za dobru organizaciju…

Saveti za veću efikasnost kompanije

Naročito u teškim vremenima, neophodno je ostvariti maksimalnu dobit od svih poslovnih aktivnosti. Festo koristi 10 primera da prikaže kako svojim korisnicima može da uštedi novac, koji su…

Održivi razvoj i energetska efikasnost

Najčešće navođena definicija održivog razvoja nalazi se u Bruntlandovom izveštaju „Naša zajednička budućnost“, koji je, na poziv Ujedinjenih nacija, 1987. godine, sačinila Svetska komisija za životnu sredinu i…

Kompenzacija uticaja temperature i pritiska na tačnost merenja „Coriolis“ masenih merača protoka

UVOD Masena merila protoka ili merila masenog protoka, čiji je princip rada zasnovan na efektu integralnog dejstva Coriolis-ovih inercijalnih sila na fluid koji protiče kroz oscilujuću cev, su…

Projekat, šta je to?

Poštovani čitaoče, danas na svakom koraku možete čuti o projektima, svi pričaju o njima, da nekažem da i  „ estradne zvezde “ svoj rad  svrstavaju u tu kategoriju….

Standardno ili specijalno vaganje?

Kako učiniti efikasnijim Vaše procese doziranja, punjenja i vaganja Efikasno i pouzdano praćenje procesa vaganja i doziranja je od suštinske važnosti za obezbeđenje kvaliteta. Zbog ovakve važne uloge,…

Precizna regulacija temperature primenom PI regulatora i širinsko impulsne modulacije

PI i PID regulacija Kod osnovnih zakona upravljanja (P, I, D) dejstvo regulatora, odnosno upravljačkog sistema koji vrši regulaciju može da zavisi linearno od greške, ali može da…

Obračunska merenja protoka tečnosti

Ono što nas u poslednje vreme najviše stručno i poslovno zaokuplja jesu obračunska merenja protoka različitih vrsta tečnosti. Naime, sa definisanjem vlasništva nad pojedinim proizvodnim pogonima, i kod…

DCS ili PLC?

Konvergencija DCS i PLC tehnologija stvorila je situaciju u kojoj je za proizvođače u procesnoj industriji izazovnije nego ikada ranije da izaberu najbolju upravljačku tehnologiju za svoju aplikaciju….

Dinamičko vaganje

 Prioriteti savremene industrije postavljaju u prvom redu zahteve za povećanjem produktivnosti, povećanjem kvaliteta i efikasnog praćenja performansi industrijskog procesa. Kako bi se izašlo u susret ovim zahtevima u…

PLC upravljanje tiristorskim ispravljačem

U sklopu rekonstrukcije postrojenja elektrolize i uvođenja PLC nadzora i upravljanja postrojenjem, jedan od zadataka koji se postavio za rešavanje je bilo kontrolisano upravljanje uglom propaljivanja tiristora preko…

Uticaj kompenzacije reaktivne snage na više harmonike napona i struja u distributivnoj mreži

Opšte je prihvaćena ideja da elektrodistributivna preduzeća isporučuju idealan napon, tj. napon čiji oblik odgovara čistoj sinusoidi. U najvećem broju slučajeva, pogotovo na višim naponskim nivoima, napon u…

Vaganje posuda

Kada govorimo o vaganju posuda, mislimo na merenje mase ili nivoa u silosima, tankovima, mikserima, itd… Razloga za vaganje takođe može biti više: pravljenje određene recepture, određivanje nivoa…

Vakuum sisaljke

Zašto sisaljka drži radni predmet ? Atmosferski pritisak je veći nego pritisak između sisaljke i predmeta. Zbog toga se predmet „zakači“ za sisaljku. Ova razlika pritisaka je postignuta…

Releji -terminologija i definicije –

Konfiguracija kontakata – NO – normalno otvoren kontakt, prilikom aktiviranja ostvaruje kontakt – NC – normalno ostvaren kontakt, prilikom aktiviranja prekida kontakt – CO (SPDT, DPDT, nPDT) –…

Suština kataloga

Bez obzira na veličinu i broj strana, efikasan i atraktivan katalog je mnogo više od teksta raspoređenog oko gomile slika. Kreiranje kataloga je skladna priča koja zahteva strateški…

Komercijalno merenje protoka na naftovodu

Naftovod karakteristike, ulazni i izlazni terminali  Naftovod se na području republike Srbije prostire od ulaska iz Hrvatske (blok stanica Bačko novo selo) preko terminala u Novom Sadu do…

Pod lupom – Kvar iz vedra neba

Električna pražnjenja i prenaponi su čest razlog otkaza elektronskih uređaja u industrijskim postrojenjima. Kratkotrajni naponski impulsi velikih  amplituda koji se indukuju i prostiru po električnim vodovima stvaraju značajne…