Napredne tehnologijePage 3 of 10

Predstavljanje novih tehnologija

Sigurna veza

Radi skraćivanja vremena pripreme na uređajima i proizvodnim linijama, kompanija Elesa+Ganter od sada u asortimanu proizvoda ima i novi zatvarač. Pomoću spojnice sa brzim blokiranjem GN 1050 se komponente mogu brzo i sigurno povezati npr. sa mašinom jednostavnim postavljanjem i skidanjem pomoću škljocanja.
Spojnice sa brzim blokiranjem se često koriste u tehnici organizovanja manifestacija za brzu, jednostavnu montažu i demontažu opreme za binu. Elesa+Ganter kao stručnjak za normirane delove je prepoznala ove prednosti i za industrijsku primenu i prilagodila je dokazani princip funkcionisanja i za tu oblast. Pri tome se brza blokada sastoji od dva elementa: spojnice GN 1050 i posebno prilagođenog zaglavnika GN 1050.1. Radi zaštite od nehotičnog otvaranja spojnice postoji sigurnosno dugme. Kada ga pritisnete, kliznu spojnicu možete pomerati aksijalno kako bi se odblokirao zaglavnik koji se u unutrašnjosti zaglavio u urezu. Pored toga, spolja postaje vidljiv crveni prsten koji prikazuje odblokirano stanje.

ABB: upotreba elektromotora visoke efikasnosti i primena frekventnih pretvarača kao mera protiv klimatskih promena

Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA), industrija učestvuje sa 37% u globalnoj potrošnji energije, a nekih 30% globalne energije se potroši u zgradama.

Iako često skriveni od očiju javnosti, elektromotori – i frekventni pretvarači koji optimizuju njihov rad – prisutni su u skoro svakom okruženju. Oni pokreću veliki broj tehnoloških procesa neophodnih za savremen način života, od industrijskih pumpi, ventilatora i tračnih transportera u proizvodnim procesima i pogonskih sistema u transportu, do kompresora u električnim uređajima i sistemima za klimatizaciju, grejanje i ventilaciju u objektima.

U poslednjoj deceniji je došlo do izuzetno brzog napretka u tehnologiji elektromotora i frekventnih pretvarača, čiji inovativni dizajni obezbeđuju izuzetnu energetsku efikasnost. Međutim, značajan broj industrijskih elektromotornih pogona koji su danas operativni – nekih 300 miliona širom sveta – neefikasni su ili troše više energije nego što je potrebno, što dovodi do ogromnih gubitaka energije.

DOSSIS: Tehnologija doziranja

DOSSIS dozirna i mešajuća tehnika d.o.o. je zvanični distributer više visoko cenjenih evropskih proizvođača tehnologije merenja i mešanja materijala. Pametna investicija u dozirni sistem može vam obezbediti visok kvalitet vašeg proizvoda i jednostavan proizvodni proces sa najmanje mogućim troškovima. Svojim klijentima omogućavamo nabavljanje opreme, tehničko savetovanje, inženjering, montažu i servis.

igus tribo-polimeri produžavaju radni vek

Tribo-polimeri prikazuju svoje prednosti u iglidur tehnologiji ležajeva koji ne zahtevaju održavanje i podmazivanje
Svako ko želi da bude opušten u vezi budućnosti i Industrije 4.0 treba pažljivo da prati troškove. Pored troškova nabavke, transporta i montaže mašine, u obzir se mora uzeti radni vek i svi troškovi koji nastaju u tom periodu. Rad, održavanje i popravke je ono što može da dovede do takvih troškova. Upotreba materijala otpornog na habanje i komponenti koje zahtevaju mala održavanja, smanjuju ne samo troškove već i rizik od neplaniranog zastoja i obimnih radova na održavanju. Specijalista za pokretnu plastiku igus ima mnogo godina iskustva i znanja o razvoju i proizvodnji rešenja otpornih na habanje, napravljenih od tribo polimera, a takođe u svojoj laboratoriji za istraživanje vode veliku bazu podataka. Sve ovo igus čini idealnim dobavljačem za mašinske inženjere, naročito danas kada su mašine često upošljene ceo dan, u tri smene. U svetlu sve većih izazova, potraga za tribološki optimizovanom komponentom je dobro potrošeno vreme svakog mašinskog inženjera.

Tajna je u kombinaciji
Inženjeri dizajna znaju sve o traženju i pronalaženju pravog materijala. Svi oni često otkriju da najbolju tribološki optimizovanu komponentu za njih nudi proizvođač sa sedištem u Kelnu – igus. To je zato što oni razvijaju polimere posebno za suv rad. Koriste se osnovni polimeri, čvrsta maziva i na kraju ojačivači kako bi se razvili još bolji materijali za sve zahtevnije aplikacije i da bi se postigla bolja otpornost na habanje.

Klippon® Connect TTB Range za ožičenje strujnih i naponskih transformatora

Naš novi TTB asortiman Klippon® Connect “strujnih” klema, dizajniranih da zadovolje sve zahteve za povezivanje strujnih I naponskih transformatora. Ožičenje strujnih i naponskih transformatora može se izvršiti posebno, lako i sigurno sa novom serijom klema – čak i unutar složenih kola.

Karakteristike:
Jednostavno dizajniranje uz pomoc WMC (Weidmüller Configurator) “pod šraf” ili “push inn” povezivanje
Funkcija prinudnog kratkog spoja “make before brake”

Pouzdano uporedno merenje
IECEE CB Scheme

Deset najboljih saveta za vrhunske rezultate u merenju pH

Kiselost ili baznost tečnosti ili rastvora – njihova pH vrednost – ima presudan značaj za brojne industrijske procese. U ovom članku vam dajemo najbolje savete o tome kako da sa vašom opremom za merenje pH vrednosti postignete maksimalne rezultate. Iako je sam princip merenja pH vrednosti naizgled jednostavan, izvođenje samih merenja se može pokazati dosta zahtevnijim. Mnoga od ovih merenja se odvijaju u vrlo agresivnim sredinama, zbog čega je od vitalnog značaja ne samo to da posedujete odgovarajuću opremu od samog početka, već i da je redovno proveravate i održavate kako bi nastavila precizno da radi.

Ipak, šta je ono što treba znati kako biste iz vašeg sistema za merenje pH vrednosti izvukli maksimum?

U nastavku su neki od korisnih saveta koji se baziraju na preko 65 godina razvoja, proizvodnje i servisiranja opreme za pH merenja za industrijsku primenu.

Rexroth VarioFlow

Modularni sistem lančanog transportnog sistema Rexroth VarioFlov plus sastoji se od univerzalno upotrebljivih komponenti za sve širine sistema. Ovo smanjuje delove koje korisnik mora da skladišti.

Stabilni lanac dozvoljava zatezne sile do 1250 N. Površina lanca je skoro zatvorena, što omogućava siguran i pouzdan transport čak i najmanjih delova.

Dostupan je u sledećim standardnim veličinama: 65, 90, 120, 160, 240 i 320 u dva materijala: osnovna verzija od aluminijuma i verzija od nerđajućeg čelika za primenu sa višim higijenskim zahtevima, kao u prehrambenoj industriji.

PILZ – Budite sigurni sa nama!

U svakoj firmi postoje područja koja treba zaštititi od neželjenog pristupa. Međutim, važno je ne samo zaštititi čoveka od mašine, već i mašinu od čoveka. Kao rezultat toga, potrebno je razmotriti sigurnost mašina i industrijsku sigurnost u jednakoj meri.
Uz sistem za odabir načina rada i dozvolu pristupa PITmode fusion, modularni sistem sigurnosnih vrata, kontroler PNOZmulti 2 i firewall SecurityBridge, nudimo rešenja koja ne uzimaju u obzir samo sigurnosne zahteve mašina, već definišu i dozvole za inženjere održavanja. Na taj način Vaše osoblje štitimo od svih opasnosti koje mašina nosi sa sobom, a Vašu mašinu od grešaka koje može da napravi operater.

Signalni toranj za monitoring kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru

U ovom vremenu kada nam je svima zdravlje najvažnije, postizanje dobrog kvaliteta vazduha deo je tog cilja. Upoznajte najnoviji uređaj kompanije Werma, namenjen nadgledanju kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima. Ovo je CO2 semafor koji nadgleda količinu koncentracije ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru i stanje prikazuje pomoću kombinacije svetlosnih kodova u boji. Na taj način, možemo izbeći pojavu visokih koncentracija CO2 u različitim zatvorenim objektima kao što su podrumski parkinzi, javne zgrade, restorani, prodavnice i slično.
S obzirom na trenutnu pandemiju koronavirusa, nalazimo se u izuzetnoj situaciji bez presedana. Trenutna situacija menja naš život u svim aspektima i svakodnevno se suočavamo sa novim izazovima. Najveći prioritet dat je zdravlju i zaštiti ljudi.

E-factory – smart manufacturing

e-F@ctory optimizuje ukupnu proizvodnju povezivanjem svih uređaja i opreme koji su uključeni u razvoj, proizvodnju, logistiku itd., a zatim analizira i koristi ogromnu količinu prikupljenih podataka.
Koristeći u potpunosti prednosti tehnološke mogućnosti kompanije Mitsubishi Electric koja je razvila FA uređaje, zajedno sa našom tehnologijom povezivanja koja omogućava povezivanje FA sa IT, stvaramo proizvodnju sledeće generacije koja obuhvata elemente kao što su masovno prilagođavanje, preventivno održavanje i sledljivost.

Inovativno rešenje za proizvođače mašina

Ubrzan proces digitalizacije uneo je opšte promene na tržište, pooštrio kompetitivnost okruženja, pomerio granice konkurentnosti. Svaka grana privrede uviđa neminovnost digitalizacije, koja u proizvodnji ima ogroman potencijal. Da bi brzo i efikasno odgovorili na tržišne promene i poboljšali svoje usluge, proizvođači mašina pristupaju najinovativnijim modernim rešenjima kakva je EcoStruxure Machine Advisor platforma Schneider Electric-a, vodeće kompanije u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji. Platforma omogućava proizvođačima mašina da prate, nadgledaju i rešavaju probleme na daljinu kao i omoguće rukovaocima značajna unapređenja u njihovom radu.

Istraživanje kompanije McKinsey iz 2015. godine pokazuje da će do 2025. godine digitalizacija skratiti vreme razvoja proizvoda za 20-25%, optimizovati stručnost za 45-55% i smanjiti vreme zastoja mašina do 50%. Tako i proizvođači mašina tragaju za rešenjima koja će poboljšati mogućnost povezivanja njihovih mašina i time im omogućiti uvid u rad mašine u realnom vremenu i pristup mašinama kako bi optimizovali poslovnu efikasnost uz istovremeno razvijanje novih poslovnih prilika, na primer u segmentu pružanja usluga. Ove mogućnosti treba preneti i na rukovaoce, a da se pritom garantuje bezbednost i sigurnost podataka.

Robot za paletiziranje tetrapak paketa

ICM je instalirao robotsku ruku za paletiziranje tetrapak paketa u fabrici sokova Coca Cola. Robotska ruka je isprogramirana tako da može da radi 3 različita proizvoda (pakete od 12 x 1l, 8 x 1.5l, 6 x 1l). Kako bi robot spakovao što više paketa, on uzima minimalno 2, a maksimlano 5 paketa po ciklusu. Na ovaj način, robot postiže da spakuje 1700 paketa na sat koliko je maksimalni kapacitet punilice, ali ne i robota.

Robotska ruka instalirana od strane ICM-a je rešila probleme stabilnosti pojedinih formata. Palete su sada dosta stabilnije i kompaktnije u odnosu na raniji sistem. Kapacitet novog robota je 50% veći u odnosu na ranije, tako da više nema potrebe za ručnom manipulacijom paketa prilikom pikova proizvodnje kada su operateri bili primorani da skidaju pakete ručno sa linije kako se ne bi preopteretio sistem.

Najbitniji problem koji je investitor rešio je problem tehničke podrške u vreme kriznih situacija i zastoja, s obzirom da ICM nudi podršku sedam dana u nedelji, kao i servis robota.

Nije vam potrebna kristalna kugla: gledanje u budućnost je već moguće

“Digitalizacija”, “internet inteligentnih uređaja”, “Industrija 4.0” i “pametna proizvodnja” – svi ovi zvučni izrazi više nisu termini koji se koriste samo u akademskim krugovima, postepeno postaju deo normalnog svakodnevnog života kompanija. Zahvaljujući dubokom struktuiranom učenju “deep learning”, roboti koji se koriste u proizvodnji već obavljaju kompleksne zadatke, a tablet i drugi slićni uređaji su već deo osnovne opreme projektnih menadžera i osoblja zaduženog za održavanje. Ovaj razvoj karakteriše činjenica da su podaci nova ključna valuta, a generisanje i evaluacija podataka je sada glavni zadatak.

Digitalizacija je započela sa idejom koja je postala poznata kao “Internet of Things (IoT) ili prevedeno na naš internet inteligentnih uređaja koja uključuje međusobnu povezanost fizičkih i virtualnih objekata u okviru globalne infrastrukture. Jednostavan primer: je kertridž štampača koji najavljuje da će se uskoro isprazniti, i dovoljno je dva klika mišem da se novi kertridž naruči. Cilj je umrežavanje proizvodnih sistema, proizvoda i ljudi, te učiniti proizvodnju i distribuciju efikasnijom. U skladu s tim, mašine komuniciraju između sebe i razmenjuju statusne informacije, informacije o stanju delova i eventualno poruke o grešci.

Incom digitalizacijom unapređuje kontrolu proizvodnje sladoleda

Glavni cilj koji želimo da postignemo digitalizacijom projekta jeste kontrola svih koraka proizvodnje, životnog ciklusa proizvoda i proizvodne opreme, odnosno sveobuhvatna kontrola-od proizvodnih linija do proizvoda, objasnio je Boštjan Jerončić, direktor Incom-a. Za nadgledanje, kontrolu i vizualizaciju proizvodnih procesa kompanija Incom koristi zenon Softversku Platformu.

Proizvođač sladoled, Incom, dnevno proizvede više od 2,5 miliona komada ili oko 600 paleta različitih sladoleda, koji se prodaju na 40 tržišta, uključujući Australiju i Novi Zeland. Prošle godine je ukupno 450 zaposlenih proizvelo 35 miliona litara sladoleda. Proizvodnja korneta odvija se na tri linije, proizvodnja sladoleda na štapićima na šest, a za proizvodnju sladoleda u čašicama i činijama imaju pet linija.

Robotska automatizacija

Robotska automatizacija proizvodnih procesa
Nudimo prilagođena rešenja implementacije robotskih sistema i ćelija za tehnološke procese: posluživanje mašina, rukovanje, obrada (glodanje, brušenje, poliranje), zavarivački i procesi livenja. Za sve naše ćelije važe visoki sigurnosni standardi prema važećim normama.

Obrada robotom pomoću visokobrzinskog motorvretena potpomognuta naprednim CAM softverima.

Automatizacija procesa poliranja

specijalna mašina za poliranje
linearno poliranje cilindričnih obradnih delova dijamantnom pastom
robotsko posluživanje mašine

Univerzalna robotska ćelija HSR1800

robotska automatizacija obradnih procesa
modularna rešenja robotskog posluživanja mašina
fleksibilna i jednostavna instalacija
dohvat robota do 2000 mm
nosivost robota do 35 kg

Novi HCK indikatori za nivo ulja

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na polju hidrauličnih elemenata, indikatore za nivo ulja kompanije Elesa+Ganter danas karakteriše izvanredan kvalitet na tržištu.
Nove verzije HCK indikatora za nivo ulja sada dopunjuju široku ponudu normiranih delova.
Zahvaljujući modularnom konceptu novih HCK indikatora za nivo ulja, pored standardnih verzija su moguće i individualizovane verzije: različite kombinacije materijala, različite standardne dužine ili posebno za primenu sa uljem i rastvorima na bazi glikola koji se pre svega koriste u rashladnim sistemima.

Veća efikasnost uklanjanje robotskog materijala zahvaljujući automatizovanom uklanjanju nakon brušenja

Da bi postigli čistiji krajnji proizvod, u procesu sečenja i livenja metala, oštre ivice ili neravnine moraju biti sa sigurnošću uklonjene. Do sada je potrebna osetljivost postizana iskljucivo ručnom obradom. Sada korisnici mogu postupak uklanjanja kore podići na sledeći nivo automatizacijom. SCHUNK, kao kompetentan lider , proširio je svoj portfolio za robotsko uklanjanje materijala . Postiže savršene rezultate obrade, povećava efikasnost, štedi troškove i oslobađa zaposlene od teškog, zamornog rada. U industriji sečenja metala “deburring“ se obično izvodi kao dodatni radni korak uz povećani logistički i kadrovski napor. U isto vreme, mnogi robotski sistemi se već koriste za utovar i istovar alatnih mašina. Upravo tu dolaze novi SCHUNK proizvodi. Budući da roboti mogu više od utovara i istovara, oni se takođe mogu koristiti za automatsko uklanjanje brušenja. Izdubljivanje radnih predmeta može se raditi istovremeno sa operacijom obrade sledećeg dela koji se obrađuje, čime se štedi dodatni radni korak. Istovremenim uklanjanjem brušenja smanjuje se vreme isporuke komponenata i jedinični troškovi, a doprinosi boljem iskorišćenju postojećih robota za utovar i istovar. Ponavljanjem tačnosti robot takođe osigurava dosledne ponovljive rezultate. Sa robotima kojima su dodeljeni prljavi, jednolični zadaci, zaposleni koji rade zajedno sa njima imaće koristi od veće sigurnosti i bolje ergonomije. Pomoću novih SCHUNK alata korisnici mogu da iskoriste sve ove prednosti.

u-mation, merljiva rešenja za automatizaciju i digitalizaciju

Weidmüller vam nudi objedinjeno rešenje za automatizaciju i digitalizaciju vaših mašina i sistema.
Iskoristite savršenu interakciju između svih komponenti I optimalnu integraciju za vaš sistem
Kroz naš paket usluga od senzora do klauda: Central Automation Application Center, Central Application Engineering I Second level Support
•Izrada vaših rešenja za automatizaciju i digitalizaciju, uz naš know-how
•Podrška, od konsultacija do puštanja u rad
•Korištenje spektra usluga ponudjenih kroz naše rešenje u-mation

ABB i Amazon Web Services usmeravaju flotu ka potpuno električnoj budućnosti

ABB i AWS, kompanija grupacije Amazon.com, Inc., najavili su saradnju na razvoju digitalnog rešenja na cloud platformi za upravljanje flotama električnih vozila (EV) u realnom vremenu. Rešenje će optimizovati efikasnu upotrebu EV-a i ubrzati elektrifikaciju transportnih flota, pomažući operaterima širom sveta da održe stopostotni kontinuitet poslovanja dok prelaze na potpuno električnu flotu.

Saradnja će kombinovati bogato iskustvo ABB-a kao lidera u svetu e-mobilnosti i u upravljanju energijom, tehnologijom punjenja i rešenjima iz ove oblasti sa AWS-ovim portfolijom cloud tehnologija i softverskom stručnošću bez premca.

Nova platforma, čije je predstavljanje planirano u drugoj polovini 2021. godine, ponudiće prilagođeno korisničko iskustvo u platformi s jednim prikazom. Od tačke punjenja EV-a do kontrolne table s podacima o voznom parku, učiniće upravljanje flotom EV-a efikasnijom i maksimalno pouzdanom.

Sistem automatizacije trafostanica za grčki IPTO

Suprotno onome što možda ime sugeriše, Megalopolis je mali grad. Sa manje od 10.000 stanovnika, svoj značaj dobija iz postavljenih kriterijuma, ne svoje veličina. Na lokaciji se nalaze generatori pogonjeni na lokalno iskopani ugalj. Dopunski se koriste dve 400 MW kombinovane gasne turbine (CCGT) i kao takve predstavljaju vitalni izvor električne energije za južnu Grčku. Smešten u centru poluostrva Peloponez, Megalopolis je izuzetno važan spoj u elektroenergetskoj mreži zemlje.

Grčkim sistemom za prenos električne energije upravlja, održava ga i razvija nezavisni operater prenosa električne energije (IPTO) SA. Sadrži više od 11.500 km dalekovoda srednjeg i visokog napona (EHV) i više od 350 trafostanica. Odlikuju ga podmorske veze sa grčkim ostrvima, kao i veze sa pet susednih zemalja.

Okosnica sistema, tri dvostruka dalekovoda od 200 kV, prenose električnu energiju uglavnom iz zapadne Makedonije – gde se nalazi 70% proizvodnih kapaciteta države – do glavnih centara potražnje za električnom energijom u Centralnoj i Južnoj Grčkoj. Kao deo dugoročnog plana za poboljšanje pouzdanosti snabdevanja električnom energijom širom Grčke, mreža od 400 kV produžava se na Peloponez. Dva dalekovoda koji prelaze Korintski kanal i zaliv Patras susreću se u Megalopolisu. To je učinilo neophodnim da IPTO tamo izgradi novu trafostanicu od 400 kV/150 kV.

Od revolucije do evolucije

Šta zebra i škorpija imaju zajedničko? Vremenom, obe su se prilagodile preovlađujućim uslovima i osposobile podneti najnepovolnjije uslove okoline. Kompanija igus, takođe, može pogledati unazad na “tehničku evoluciju” svojih energetskih lanaca. Već nekoliko decenija stručnjaci kompanije, sa sedištem u Kelnu, testraju standardna i specijalna rešenja kako bi osigurali funkcionisanje aplikacija bez problema. Iznad svega, razvoj energetskog lanaca sa valjcima otvorio je vrata za zahtevnu industriju i smanjio potrebnu pogonsku energiju i emisiju buke. I razvoj se nastavlja …

Oko 45 godina, igus razvija sisteme energetskog napajanja koji pouzdano vode kablove i creva, štiteći ih od oštećenja. U početku, to su bili isključivo proizvodi za sektor mašinskog inženjeringa, izum energetskih lanaca sa valjcima pre više od 20 godina napravio je prodor u druge grane industrije. Tehnička osnova je integracija valjaka u članke lanca, kako bi se smanjio koeficijent trenja na dugim stazama, uz uštedu pogonske energije do 57 procenata tokom pokretanja energetskog lanca. Postignuto je i značajno samnjenje buke.

Digitalizacija – održivost u sektoru vodosnabdevanja i otpadnih voda

Živimo u društvu koje je sve svesnije uticaja koji imamo na životnu sredinu, posebno mlađe generacije: od njih se očekuje da nastave da prilagođavaju svoje ponašanje u skladu sa tim.
Industrijske kompanije, a posebno sektor voda i otpadnih voda, imaju fundamentalnu ulogu kada je u pitanju rešavanje rastuće potražnje. S tim u vezi, održivost u upravljanju ciklusa vodosnabdevanja podrazumeva optimizaciju energetske efikasnosti, povećanje cirkularnosti kroz povezivanje sa drugim sektorima i pružanje podsticaja za dekarbonizaciju.
Ne zaboravimo da prerada, prepumpavanje, tretiranje i transport vode troši 8% globalne energije, te je pomoć vodoprivrednim preduzećima da efikasno upravljaju svojim energetskim potrebama veliki korak ka održivosti. Stoga, upravljanje energijom, smanjenje potrošnje i bolji uvid u sve aspekte operacija su od suštinskog značaja. Isto tako – smanjenje gubitaka vode, obezbeđivanje kvaliteta vode i optimizacija upotrebe procesne i transportne infrastrukture od ključnog su značaja za održavanje efikasne upotrebe resursa tokom celog ciklusa vodosnabdevanja.
Kako se to može postići? Stubovi koji nose efikasnost i održivost u sektoru voda su energetska tranzicija i digitalna tranzicija. Distribuirana proizvodnja energije kroz obnovljive izvore, mikromreže i skladištenje povećava fleksibilnost i elastičnost objekata i smanjuje emisiju CO2. Sa druge strane, digitalna tranzicija u sektoru voda pokreće kapacitete za postizanje ciljeva održivosti kroz optimizaciju procesa i lanaca snabdevanja, mobilna rešenja, daljinsko upravljanje aktivom i opremom, elektrifikaciju — i samim tim dekarbonizaciju snabdevanja energijom.
Održivost je u srži strategije i misije kompanije Schneider Electric. Kao primer naše posvećenosti, usvojili smo kolaborativni pristup ekološkim rešenjima, razvoju proizvoda, rešenja i usluga koje kompanije iz sektora voda mogu koristiti u bilo kojoj od faza njihovog puta ka održivosti. Štaviše, kreirali smo EcoStruxure, najbolje rešenje za podsticanje energetske i operativne efikasnosti u vodosnabdevanju.

RoboShot, RoboCut i RoboDrill

Potpuno električni uređaj za brizganje plastike i njegove prednosti
Kada je reč o procesu brizganja, doslednost, ponovljivost i tačnost predstavljaju ključne kriterijume za većinu proizvođača. Električne mašine za brizganje se u ovom pogledu ističu. Stabilnije su od hidrauličnih mašina, pružaju mogućnost postizanja preciznog oblikovanja pomoću praćenja konzistentnih setova parametara, koje jednom postavljene, nadgleda i kontroliše sama mašina.
Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu delova, ove mašine svaki put postižu iste visokokvalitetne rezultate, a s obzirom na znatno smanjeni manuelni unos, imaju veliko poboljšanje vremena rada i vremena ciklusa. Pored ovih prednosti, dobre električne mašine za livenje pod pritiskom nude niz dodatnih karakteristika i prednosti koje ih čine još efikasnijim.

FATEK servo motori

Servo pojačavač SD3 opremljen je servo upravljačem koji je plod naše stručnosti u LCD tehnologiji i poluprovodničkoj robotici. Odvajajući odziv komande i kompenzaciju smetnji, koristeći podudaranje modela na osnovu posmatranja i prosleđivanja unapred, naš servo, pojačavač nudi kontrolu za dva stepena slobode. Čak i pod fluktuacijama opterećenja, možete očekivati glatko kretanje bez potrebe za promenom parametara podešavanja.

Ovaj metod upravljanja idealan je za aplikacije velike rigidnosti, kao što su pogoni sa kuglicama, gde je potreban visok odziv na komande.

Robusna kontrola
Robust Control je metod upravljanja koja održava očekivanu robusnost i stabilnost čak i kada se stvarne specifikacije robota malo razlikuju od prvobitno predviđenog upravljačkog modela.

Ultimativna izdržljivost i mala potrošnja struje – Magnetni apsolutni enkoder
Nijedna druga vrsta enkodera ne odgovara ultimativnoj izdržljivosti magnetnog rotacionog kodera – što je njegova najveća prednost. Magnetski rotacioni davači su otporni na ulje i prašinu i pokazuju veliku snagu u surovim proizvodnim okruženjima. Originalni 1-polni magnetni enkoder apsolutne veličine SD3 ima jednostavnu strukturu, te se stoga teško lome i njegova rezolucija je uporediva sa optičkim enkoderom. Naš novi enkoder je vaše rešenje na jednom mestu za uvek izazovni ttrio ciljeva: „žilavost u surovim okruženjima“, „rezolucija“ i „cena“.

Tri načina kako kroz digitalna rešenja pametnih mašina postići fleksibilnost industrijskih postrojenja

Pandemija je u svim sektorima promenila zahteve klijenata i sposobnost proizvođača da isporuče robu. Da bi se prilagodile, mnoge kompanije ponovo razmišljaju o potencijalnoj digitalizaciji i pametnim mašinama koje mogu da promene način poslovanja i postignu veću produktivnost.

Ono što se pokazalo u prethodnom periodu – fleksibilnost proizvodnje – je ključna jer poboljšava sposobnost firme da brže podešava proizvodne linije i prelazi na drugačiji sistem poslovanja kako bi odgovorila na česte i nagle promene na tržištu. Izazov se sastoji u uvođenju ovih novih sposobnosti bez stvaranja prevelikih troškova i bez ulaganja u dodatne ljudske resurse.

Da bi podržali ove promene, i proizvođači mašina – koji dizajniraju, puštaju u rad i održavaju mašine koje služe kao okosnica digitalizovanog industrijskog poslovanja, ali i krajnji korisnici koji upravljaju ovim mašinama, moraju da preispitaju kako koriste tehnologije digitalizacije u manje predvidivoj „novoj normalnosti”.

Prednosti digitalizacije po celokupan radni vek pametnih mašina Uspostavljanje čvrste infrastrukture efikasnijih, fleksibilnijih i agilnijih mašina podrazumeva integrisanje mašina koje su digitalnije i koje stvaraju nov poslovni potencijal i poboljšavaju efikasnost. Digitalni pristup razvoju i radu mašina obuhvata bolju povezanost, veću mobilnost, pristup jeftinim cloud servisima i bogatu analitiku.

PokaYoke – Guided Operator Solutions

Eliminate mistakes in manual picking processes
Kupite PokaYoke StarterSet i uđite u „No Mistake” svet!

Poka-yoke (ポカヨケ)znači„otpornost na greške“. Mitsubishi Electric nudi Poka Yoke tehnologiju kao najintegrisaniji sistem potpore za montažu na tržištu.

Sada možete testirati Poka Yoke uz minimalna ulaganja!

Potreebno vam je više informacija?
Kontaktirajte nas.

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
Aleksandar Stankovic
M: +381 63 687 500
e-mail: aleksandar.stankovic@mpl.mee.com

Transfer system TS 2plus – Pallet booster

TS 2 Booster je svestrani modularni sistem sa standardizovanim jedinicama koji ispunjava zahteve širokog spektra različitih proizvoda. Značajno smanjuje neproduktivna vremena ispred i unutar radnih stanica. U zavisnosti od primene, i do deset puta je brži od standardnih transportnih sistema.

Kada proizvodi treba da se transportuju brzo do radnih stanica, rešenje je Rexroth pallet booster koji smanjuje vreme ciklusa i transporta na minimum. Vreme ciklusa je značajno smanjeno, palete radnih predmeta se transportuju veoma precizno sa linearnim pogonom bez dodatnih delova za pozicioniranje, a zbog modulatnog dizajna vreme montaže je takođe smanjeno.

ABB se zalaže za širu upotrebu elektromotora visoke efikasnosti i primenu frekventnih pretvarača kao mera protiv klimatskih promena – cilj je smanjiti globalnu potrošnju električne energije za 10 %

U novoobjavljenoj studiji, ABB otkriva potencijal za značajna poboljšanja energetske efikasnosti u industriji i infrastrukturi koja su omogućena zahvaljujući najnovijim elektromotorima visoke energetske efikasnosti i frekventnim regulatorima. ABB poziva vlade i industrijski sektor da ubrzaju usvajanje tehnologije koja će pomoći u borbi protiv klimatskih promena.

Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA), industrija učestvuje sa 37% u globalnoj potrošnji energije, a nekih 30% globalne energije se potroši u zgradama.
Iako često skriveni od očiju javnosti, elektromotori – i frekventni pretvarači koji optimizuju njihov rad – prisutni su u skoro svakom okruženju. Oni pokreću veliki broj tehnoloških procesa neophodnih za savremen način života, od industrijskih pumpi, ventilatora i tračnih transportera u proizvodnim procesima i pogonskih sistema u transportu, do kompresora u električnim uređajima i sistemima za klimatizaciju, grejanje i ventilaciju u objektima.

Vallis Technologies

Vallis Technologies je firma i brend u vlasništvu ENEL-a. Proizvodi mašine namenjene industriji fleksibilne ambalaže.

Naš odnos sa mašinama koje pravimo je vrlo ličan i odraz je potrebe za stvaranjem lepog. Oko inženjera lepotu vidi u obilju preciznosti, brzine, efikasnosti, prilagođenosti nameni i jasnom, nedvosmislenom trijumfu nad svim tehničkim izazovima koji su se našli na putu.

Zelimo da korisnici u našim proizvodima sami prepoznaju ovaj motiv od kojeg je napravljen Vallis.

Znanje svetskih stručnjaka na dohvat ruke pomoću mešane realnosti

Kompanija Microsoft nudi rešenja u oblasti mešovite realnosti za kliničare i omogućava hirurzima da unaprede medicinsku praksu tokom samih operacija

U okviru događaja koji je trajao 24 sata, 15 hirurga iz 13 različitih zemalja izvršilo je 13 ortopedskih operacija uz pomoć mešovite realnosti. Pod vođstvom profesora Tomasa Gregorija iz Bolnice Avesen AP-HP u Francuskoj, koji je izvršio prvu operaciju uz pomoć mešovite realnosti još 2017. godine, hirurzi su virtuelno sarađivali koristeći Microsoft HoloLens 2.

Medicinska (virtuelna) svetska turneja

Svih 13 operacija urađeno je uz pomoć mešovite realnosti pod vođstvom profesora Gregorija i njegovog tima iz Bolnice Avisen AP-HP, odakle je operacija prenošena u više zemalja, među kojima su Francuska, Indija, UAE, Južna Afrika, Ukrajina, Nemačka, Belgija, Maroko, Brazil, Bolivija, Meksiko, SAD i UK.

PAYONEER postaje javno AD u kombinaciji sa FTAC OLYMPUS ACQUISITION CORPORATION

Payoneer Inc., globalna platforma za plaćanje i podršku trgovini koja pomaže rast miliona digitanih firmi širom sveta, i FTAC Olympus Acquisition Corp. (NASDAQ:FTOCU), kompanija koja se bavi preuzimanjima u posebne svrhe, objavile su da su sklopile završni sporazum i plan reorganizacije. Po završetku reorganizacije, novoformirana holding kompanija će biti preimenovana u Payoneer Global Inc. i kombinovana kompanija će poslovati kao Payoneer, američko javno akcionarsko društvo. Prema trenutnim procenama, očekuje se da vrednost ove kompanije dostigne oko 3,3 milijardi dolara.
Menadžerski tim Payoneera će nastaviti da vodi kompaniju. Payoneer podržavaju investicije kompanija TCV, Susquehanna Growth Equity (SGE), Viola Ventures, Wellington Management, Nyca Partners, Temasek i drugih.
Misija Payoneera je da demokratizuje pristup finansijskim uslugama i podstiče rast digitalnih firmi svih veličina iz celog sveta. Payoneer je osnovan sa idejom da tehnologija i internet transformišu trgovinu i omogućavaju svima na svakom mestu da razvijaju i proširuju digitalno poslovanje. U proteklih 15 godina Payoneer je razvio širok ekosistem koji povezuje tržišta, prodavce, frilensere, gig radnike, proizvođače, banke, dobavljače, kupce i druge u jednu integrisanu globalnu platformu. Payoneerova bezbedna, regulisana platforma nudi globalni, viševalutni račun firmama svih veličina koja im omogućava da plaćaju i budu plaćeni na globalnom nivou isto tako lako kao na lokalnom.

Pravi izbor za merenje pH vrednosti u industriji

U širokom spektru industrijskih aplikacija, tačno merenje pH vrednosti je presudno za postizanje usklađenosti sa zakonskim regulativama, kao i za kvalitet krajnjeg proizvoda. Nikodem Sivek, globalni menadžer zadužen za razvoj proizvoda za analizu vode u kompaniji ABB, objašnjava značaj efektivnog merenja pH vrednosti i kako to postići.

Merenje i regulisanje pH vrednosti ima vrlo značajnu ulogu u brojnim industrijskim procesima. Obuhvata širok spektar primena, od provere i održavanja kvaliteta proizvoda u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji, do toga da pomaže korisnicima u industriji voda da zadovolje regulatorne limite u pogledu kiselog ili baznog karaktera otpadnih voda.

S obzirom na brojne faktore koji mogu imati nepovoljan uticaj na tačnost i rad opreme za merenje pH, važno je odabrati pravu opremu kako bi se našlo rešenje koje daje najbolje performanse, dok uz sve to odoleva svojstvima tečnosti koja se analizira.

ZAŠTO JE VAŽNO PRECIZNO MERENJE pH VREDNOSTI?
pH vrednost opisuje koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru. Ona se iskazuje preko pH skale na kojoj se pH vrednost rastvora određuje u rasponu od 0 do 14. Rastvor koji ima pH u opsegu 0-6 (tj. veliki broj vodonikovih jona) smatra se kiselim, dok je rastvor čija je pH vrednost od 8-14 (tj. manji broj vodonikovih jona) bazni rastvor. Rastvor koji ima pH vrednost 7, što je ekvivalent čistoj vodi na 25°C, smatra se neutralnim.

DOSSIS: Doziranje

DOSSIS dozirna i mešajuća tehnika d.o.o. je zvanični distributer više visoko cenjenih evropskih proizvođača tehnologije merenja i mešanja meterijala. Sarađujemo sa brojnim preduzećima iz svih segmenata industrije. Pametna investicija u dozirni sistem, može vam obezbediti visoki kvalitet vašeg proizvoda i jednostavan proizvodni proces sa najmanje moguće troškova. Eliminiše se ljudski faktor, dobijate kontrolu i stabilnost procesa, potrošnje materijala, bez prljavštine … Zapreminsko doziranje je brzo, ponovljivo i tačno na mestu gde je potrebno. Svojim klijentima omogućavamo nabavljanje opreme, tehničko savetovanje, inženjering, montažu i servis.

Sistemi napajanja na kranovima

Kompanija igus ima preko 20 godina iskustva u rešavanju sistema napajanja na kranovima.

Lako & brzo za teške aplikacije
Sa energetskim lancima do 800 m dužine i kretanjem do 600 m / min. Uz igus energetske lance sa valjcima potrebno je 57% manje pogonske snage. Sva creva i kablovi za medije, energiju ili podatke kreću se istovremeno. U igus aluminijumskim i čeličnim vođicama otpornim na koroziju, ugljenu i grafitnu prašinu, na sve spoljne uticaje, visoku temperaturu, morsku vodu itd.

Uđi u IoT sa Weidmüller U-Mation

U industrijskom internetu stvari (IoT), digitalna infrastruktura povezuje sve komponente unutar proizvodnog okruženja. Naš U-mation vam omogućava da uspostavite inteligentno umrežavanje vaših mašina i procesa.Sa komponentama sposobnim za komunikaciju, kao što su pretvarač signala ACT20C i napajanje PROtop serije, možete stvoriti temelj za kontinuirano digitalno umrežavanje primanjem informacija o statusu uredjaja i signala.

Više informacija:
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Beograd-Zvezdara
Mobilni: +381 69 100 1070
Zoran.Rabrenovic@weidmueller.com

TAEevo industrijski čileri i toplotne pumpe

Primena čilera u industrijskim procesima omogućava značajna poboljšanja u proizvodnji i smanjenje troškova. TAEevo, jedan od najomiljenijih industrijskih čilera u svetu, otišao je korak dalje, svojim specifičnim dizajnom izvedenim za i u saradnji sa korisnicima u industriji. Mnogi benefiti upareni sa esktremnom fleksibilnošću ka svim industrijskim potrebama proistekli su iz ogromnog znanja kompanije MTA u oblasti industrijskog hlađenja. MTA nudi industrijske čilere sa vazdušnim i vodenim hlađenjem do 1500kV, sa multiscroll, klipnim, vijčanim ili centrifugalnim kompresorima. Na raspolaganju su i zasebne jedinice za hlađenje, idealne za industrijsku upotrebu.

Dizajn vodenog kruga
U mnogim slučajevima čiler je deo složene hidraulične mreže. MTA nudi stručno savetovanje proisteklo iz bogatog iskustva na terenu u bezbroj aplikacija, omogućavajući korisnicima da dobiju najviše iz mreže sa rashlađenom vodom.

Multi standardni punjači DC/AC

Za punjenje svih serijski proizvedenih električnih vozila

ABB stanice za punjenje električnih vozila omogućavaju punjenje električnih vozila od 15 do 120 minuta zavisno od kapaciteta baterije vozila. Punjači su opremljeni internet aplikacijama koje korisnicima pružaju jednostavno priključivanje njihovih uređaja na različite softverske sisteme, kao što su baze podataka, platforme za plaćanje ili inteligentne energetske mreže. Idealni su za postavljanje prvenstveno na javnim površinama, a posebno na autoputu i brzim magistralama, kao i na benzinskim stanicama, parkiralištima, tržnim centrima i restoranima.

zenon 8.20 i zenon Analyzer 3.40

Izlaskom verzije 8.20, COPA-DATA je nadogradila mnoge karakteristike zenon Softverske Platforme. Napravljena su poboljšanja u funkcijama autorizacije i autentifikacije. COPA-DATA je takođe dodala nove drajvere u svoj portfolio, kao što je npr. Euromap-63 za mašine za brizganje. Uz to, zenon Web Engine sada podržava „alarm causes“ detekciju u zenon Editoru. Sveukupno, aplikacije zenona će sada raditi još snažnije.

Ergonomski inženjering sa pametnim objektima
Posebno istaknuti u verziji 8.20 su Pametni Objekti. Ova nadogradnja zenon Editora pruža korisnicima gotove komponente koje mogu znatno pojednostaviti inženjering projekata. Pametni Objekti sadrže standardizovane funkcionalne delove koji se mogu lako konfigurisati u skladu sa procesima na koje se odnose. „Sa Pametnim Objektima, stvorili smo alat kako bismo pomogli korisnicima da efikasno upotrebljavaju iznova jednom definisane elemente, uključujući simbole, varijable i funkcije. Pametni Objekti čine set blokova, upakovanih i dostupnih u biblioteci. Ovaj komplet čini konfiguraciju, nadogradnju i održavanje bržim“, objašnjava Gerald Lochner, šef odeljenja za upravljanje proizvodom u COPA-DATA.

Veći, jači, brži: novi igus linearni roboti za ekonomičnu automatizaciju

Jednostavni, precizni, brzi procesi: to su zahtevi kartezijanskih (engl. Cartesian)  robota. Koriste se u aplikacijama kao što su podizanje i spuštanje, sistemi sortiranja i u medicinskoj tehnologiji. Igus je razvio linearne i sobno linearne robote za velike radne prostore. Ova dva nova sistema kinematike omogućavaju korisnicima pomeranje do pet kilograma. Oba linearna robota su dostupna direktno sa lagera. Ovi roboti se mogu prilagoditi potrebama aplikacija klijenata – nema minimalne količine porudžbine.

Da bi preživeli na tržištu, i velikim industrijskim igračima i malim kompanijama, potrebna su automatizovana rešenja koja će brzo isplatiti sami sebe. Godinama su kartezijanski roboti izbor u tehnologiji automatizacije. Oni omogućavaju korisnicima da brzo, lako i ekonomično izvršavaju svoje zadatke. Sve što je potrebno, je malo programiranja. Linearne ose kojima nije potrebno podmazivanje iz igus-a izrađene su u nekoliko faza i možete ih kupiti za samo 1800 evra. Zavisno od zahteva aplikacije, mogu se odabrati linearni roboti sa dve ose ili ravni linerarni roboti i sobni linearni roboti sa tri ose. U Motek-u, igus je predstavio novi linijski robot i sobni linearni robot sa proširenim radnim prostorom, koji omogućavaju korisnicima da pomeraju veće težine na većem prostoru.

Proizvodne i farmaceutske kompanije širom Evrope suočavaju se sa velikim izazovima usled COVID-19 pandemije

Kratkoročjni izazovi koji su se našli pred Evropskom farmaceutskom industrijom nisu izazvali previše promena u tekućim operacijama, koliko u mogućnosti brzog prilagođavanja u zadovoljavanju potražnje za testiranjima I proizvodnjom novih lekova.

Obzirom na realnu situaciju uzrokovanu COVID-19 virusom, neke farmaceutske kompanije istražuju mogućnost diverzifikacije proizvodnih mesta kak obi umanjile zavisnost od pojedinačnih fabrika I zemalja. U mnogim slučajevima, ovo će se oslikati u postavljanju novih proizvodnih linija u novim proizvodnim fabrikama.

Bez Bez obzira da li ste već imate FANUC robota ili istražujete načine kako na najoptimalniji način da implementirate robota ili kako da ga dodate u Vašoj farmaceutskoj ili proizvodnoj kompaniji, pročitajte dalje o FANUC CR ili CRX seriji kobota koji mogu da vam pomognu da se rešite trenutnih, pod visokim pritiskom, novonastalih okolnosti na jedinstven način.