AplikacijePage 4 of 5

Aplikativni primeri

Sistem cirkulacije tečnosti za hlađenje sirove gumene smeše

ICM je integrisao sistem cirkulisanja tečnosti za hlađenje sirove gumene smeše u pogonu SGS u fabrici za proizvodnju gumenih transportnih traka Kolubara Univerzal. Usled hlađenja gumene trake dolazi…

Automatika i sistemi upravljanja vozilima

U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu nastava na osnovnim strukovnim studijama se odvija na sedam akreditovanih  studijskih programa. Jedan od tih  studijskih programa koji…

Sinhronizovanje kretanja portalnog krana

Sinhronizacija kretanja dva tela je jedan od najčešće postavljanih mehaničkih problema.  Sa pojavom mehatronike i rešenja koja ona nudi, MikroKontrol je bio u mogućnosti da sagleda I ponudi…

Linija za pakovanje slajsovanih proizvoda

ICM je integrisao robotsku liniju za pakovanje slajsovanih proizvoda u IM „Topola“ iz Bačke Topole. Linija za pakovanje slajsovanih proizvoda je potpuno automatizovana linija koja obuhvata sistem transportera,…

Sistemi za navodnjavanje

Navodnjavanje doprinosi povećanju prinosa i stabilizaciji biljne proizvodnje, ali rezultati istraživanja pokazuju da se dobrim prirodnim uslovima za njegovu primenu, navodnjavanje nedovoljno primenjuje i trenutno ima malu ulogu…

Mašina koja štedi vreme

Potpuno automatizovana test jedinica visokih performansi kompanije Wörgartner je pravi sprinter. Ona proverava varove na metalnim delovima za samo 1,5 sekundu. Automatizaciona tehnologija kompanije Festo omogućava brzo i…

Muzička fontana – turistička atrakcija ili izazov …

U ovom tekstu je ukratko opisan sistem za automatsko upravljanje radom muzičke fontane u Surdulici. Sistem je koncipiran na bazi PLC-a marke Fatek i realizovan po narudžbi firme…

Sistem za vodosnabdevanje linearnih mašina za navodnjavanje

Projektom je obuhvaćena izrada izvođačkog projekta, izrada i ugradnja razvodnih ormana automatike i energetike, kao i izrada PLC upravljačkog i SCADA nadzornog aplikativnog softvera za crpne stanice za…

Sistem za navodnjavanje „Dijamant Agrar“ Mihajlovo i Planta

U današnje vreme potreba za navodnjavanjem je neophodna za postizanje uspeha u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Predstavljamo Vam tehnologiju i izradu sistema za navodnjavanje na jednom tipičnom projektu od…

Projekat: Navodnjavanje 720 ha oranica

Projekat “Navodnjavanje oranica“ izveden je za potrebe investitora GOLD-MG iz Donjeg Žabara. Firma GOLD-MG se bavi uzgojom stoke i proizvonjom stočne hrane i investirala je u ovaj projekat…

Projekat WEST END

Cilj, koji je definisan od strane preduzeća NCA Consulting d.o.o. i koji se odnosi na novi poslovni objekat WestEnd (17000 m) bio je realizacija sistema visokog stepena bezbednosti,…

Projekat AVALA – Autobuska stanica „AVALA” Beograd

Cilj programa optimizacije troškova zaposlenih u preduzeću SP LASTA AD bio je da se smanje troškovi na stanici “AVALA” u Beogradu, drugoj po veličini u Srbiji. Gospoda iz…

Razvoj automatskog mernog sistema baziranog na PXI-u za novi 8.1 kanalni DSP pojačavač snage

„PXI platforma je mala i robusna i obezbeđuje visoku efikasnost i stabilnost.“ Zadatak: Razvoj real-time automatskog mernog sistema za 8.1 kanalni muzički DSP pojačavač snage koji pokreće do…

Upravljanje najvećim teleskopom na svetu korišćenjem NI LabVIEW sa podrškom za višejezgarne procesore

Cilj: Kontrola adaptivne optike u realnom vremenu na ekstremno velikim teleskopima uz upotrebu komercijalno dostupnih (COTS) rešenja i kompjuterske obrade podataka visokih performansi. Zadatak: Kombinacija grafičkog razvojnog okruženja…

Automatski sistemi centralnog podmazivanja mašina na visoko produktivnim proizvodnim linijama

Visoko produktivne proizvodne linije na kojima se proizvodi i do 100000 komada proizvoda na čas, imaju  veoma izražene zahteve za pouzdanim i automatizovanim sistemima kontrolisanog podmazivanja. U sklopu…

Kompaktni sistemi vizuelne kontrole u prehrambenoj industriji

Cena i kvalitet su faktori sa najvećim uticajem na odluke o kupovini. Za proizvođače hrane, koji pretežno rade sa malim profitom, to često predstavlja delikatan zadatak balansiranja dvaju…

Industrija vode – Aplikacija filtriranja

Aplikacija Korektan tretman vode je krucijalan činilac za očuvanje zdravlja ljudske zajednice. Da bi se ovo postiglo, potrebna je čitava paleta opreme od jednostavnih I/O jedinica pa do…

Smanjenje troškova za električnu energiju u industriji

U cilju optimizacije, uštede i smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju u industriji i zgradarstvu, tj. smanjenja iznosa na računu za istu potrošnju električne energije, inženjeri firme “Esicon”…

Proizvodnja kulinarskih specijaliteta

U kulinarskom svetu specijalnih salata i sličnih kašastih i mešanih jela, toliko popularnih da njihovi proizvođači samo velikom brzinom i produktivnošću mogu da opstanu na tržištu, mašine čiju…

LabVIEW grafičko programiranje skraćuje vreme razvoja sa godine na par meseci

U nekoliko proteklih dekada, napredak u komercijalno dostupnim kompjuterskim tehnologijama načinio je PC računare moćnim alatima za izgradnju mernih i automatizacionih sistema. PC bazirani sistemi prilagodeni od strane…

Griper za ciglarsku industriju

Produktivnost, efikasnost, kvalitet i bezbednost preporučuju upotrebu robota u skoro svakoj grani industrije. Iako robot sam za sebe privlači pažnju ljudi, bez gripera on bi bio samo skupa…

Primena termalnih ulja u procesima pritisnih termo-formiranja

Ukratko o termalnim uljima i  primeni Industrijski procesi koji zahtevaju grejanje na  temperature više od 100°C ranije su izvođeni sa vodenom parom. Problem koji se javlja pri realizaciji…

Prehrambena industrija – pekarska peć

FX1N PLC -proširivi kontroler osnovnog nivoa Visoko-preciznispecijalizovani analogni blok  FX1N-BAT zaneprekidan rad Pregledan ispispodataka na 4,5 inčnom displeju GT1030 Prehrambena industrija je nezaobilazni deo našeg svakodnevnog života. Da…

Proizvodnja konusnih zupčanika

Savremena transmisija za automobile i komercijalna vozila mora biti u mogućnosti da izdrži ekstremne napore a da u isto vreme omogući tih rad. To se posebno odnosi na…

Wireless merenje temperature

RF bazirani senzori temperature su efikasna i ekonomična alternativa klasičnom žičnom sistemu. Kada se tome dodaju neograničene mogućnosti primene, postaje jasno žašto je industrijski wireless trend u ovom…

Linija za pakovanje kozmetičkih preparata

Na ovogodišnjem 8. sajmu pakovanja Packtech Expo Balkan, održanom u Beogradu od 23.09. – 27.09, NovUM doo Kikinda predstavio se funkcionalnom linijom za pakovanje kozmetičkih preparata izrađenom za…

Osnove laserskog poravnanja vratila

Smisao poravnanja vratila ? Usled visokih tehnoloških zahteva, vratila današnjih rotirajućih mašina se vrte na znatno višim brojevima obrtaja i pod znatno većim opterećenjima nego šte je to…

Drvoprerađivačka industrija – Sečenje dasaka

FX 15- Robusni Micro-PLC Jednostavno povezivanje analogne proče za proširenja Kompatibilnost sa prethodnim i budućim serijama Drvo je dobro koje se koristi svakodnevno širom sveta. Postoje mnogobrojne aplikacije…

Brodogradnja – aplikacija smanjivanja vlage

Prednosti: – shipping aprovals (dozvola plovidbe) – laka izmena programa putem EEPROM kasete – izuzetno tačni analogni blok za specijalne funkcije – intuitivno programersko okruženje Pregled aplikacije: U…

Industrijsko pakovanje – Međusobno povezane aplikacije

Osobine: – FX – Servo Sistem sa naprednom kontrolom pozicioniranja – CC-Link konekcija – Efikasan prenos podataka – Kompatibilnost sa prethodnim i budućim serijama Aplikacija Bilo da se…

Dezinfekcija vode

Kvalitet vode za piće propisan je Pravilnikom o ispravnosti vode za piće (Sl,gl,SRJ br. 42/98 i 44/99 ). Voda je osnovna životna namernica, koristi se svakodnevno i stoga…

Najjeftinije rešenje za upravljanje i sinhronizaciju servo osa

Sinhroni AC servo motori sa permanentnim rotorskim magnetom dizajnirani su za aplikacije sa visokim zahtevima po pitanju brzine i preciznosti. Mali momenti inercije u poređenju sa ostalim AC motorima zajedno sa mogućnošću visokih preopterećenja momenta garantuju velika ubrzanja i smanjuju potrošnju energije i probleme zagrevanja motora. Obrtni moment dobija se kao rezultat sinusoidalne trofazne strujne pobude statora u kombinaciji sa magnetnim poljem rotorskih permanentnih magneta. Da bi se pobuda statorskih namotaja mogla uskladiti sa položajem rotora svi servo motori opremljeni su sa enkoderom koji prati položaj rotorske osovine.

Kompenzacija reaktivne energije – Imperativ danas i sutra

Aplikacija: KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 150kVAr Objekat: ASFALTNA BAZA  – A.D. Vojvodinaput Zrenjanin Pozicija: CENTRALNA KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE POSLE TS 630kVA Dugo vremena je vladalo mišljenje da je izvor…

Relejno kontrolisan sistem osvetljenja

Tradicionalan način izvođenja i upravljanja osvetljenjem u kućnim i poslovnim prostorima danas ima praktičnu i kvalitetnu aplternativu. Ekonomičnost i fleksibilnost Kontrolisati osvetljenje, u izvođenjima sa većim brojem prekidača,…

“In-Line” zamena Simatic S5/S7 upravljačkih sistema u industrijskim postrojenjima

Dans su već mnogi tehnološki procesi u industriji automatizovani primenom savremenih upravljačkih sistema na bazi PLC kontrolera. Mnogi od njih su opremljeni sada već starim dobrim Siemens-ovim PLC…

Touch screen operatorski paneli – primena u industriji

Primena Touch screen operatorskih panela u industriji omogućava realizaciju savremenih upravljačkih sistema u veoma bogatom grafičkom okruženju i sa mogućnostima koje su do sada mogle biti realizovane samo…

Aplikacija pozicioniranja

Implementacija i najjednostavnijeg rešenja pozicioniranja povećava preciznost u radnom procesu, a time smanjiuje škart i otpad, ali i podiže ukupni kvalitet proizvoda. Tipična aplikacija Jednostavno pozicioniranje tipično objedinjuje…

Linija za duboku štampu ambalažnog materijala – tipoplastika

SERVO POGONI,  LINEARNA TEHNIKA I PNEUMATIKA sve iz jedne izvora-Bosch Rexroth AG Već nekoliko godina u Gornjem Milanovcu u fabrici fleksibilnog  ambalažnog materijala, TIPOPLASTIKA odvija se jedna lepa,…

Računarsko praćenje materijalnih bilansa rezervoarskih skladišta

Određena grupa rezervoara je opremljena radarskim meračima nivoa i senzorima temperature. Svi savremeni uređaji za procesna merenja su obično već opremljeni HART komunikacijom. Komunikacija sa meračima (transmiterima) nivoa…

Daljinsko (radio) uključivanje pumpi bezžičnim putem

Kada za uključivanje uređaja na daljinu nisu na rapolaganju kablovski resursi onda se može iskoristiti jedno od rešenja daljinske radio komande upotrebom mikrokontrolera, softvera i integrisanih radio TX/RX…