Inteligentna jedinica za rukovanje kamerom sama pronalazi poziciju za testiranje. Brzo, precizno, i jeftino pozicioniranje- deluje kao nerešiv problem. Samo zvuči tako jer Festo sistemi rukovanja i upravljanja rade upravo to. U ovim sistemima vođenih osa, sistem obrade slika sa integrisanim PLC-om upravlja električnim osama velikom brzinom i postavlja ih na tražene pozicije.

Na primer, ako je zahtev takav da iziskuje više nadolazećih mesta za testiranje u kratkom vremenskom intervalu, sistem rukovanja sa električnim osama tipa EGC-TB ili ELGR u kombinaciji sa kamerom SBOI-Q je jeftino i kompletno rešenje Festo modularnog, mehatroničkog rešenja upravljanja. Takvo rešenje je povoljno kod proizvođača elektronike jer dobijaju sistem koji je spreman za ugradnju na postojeću opremu i implementaciju u najkraćem roku.

Kamera kao vid kontrole.

Kako osa sa nosećim modulom pronalazi tačne pozicije više traženih slobodnih lokacija?

Inteligentna kamera SBOI-Q kompanije Festo vodi računa o tome. Kamera vrši kontrolu električnog aktuatora putem PLC-a.Ujedno se vrši kontrola slike kroz referentne podatke i koristi ih da izračuna tačne pozicije X i Z koordinata aktuatora. Kamera SBOI-Q je montirana na prednji deo električnog 3D manipulatora. Ona preuzima kompletnu kontrolu  upravljanja kretanja zahvaljujući integrisanom CoDeSys PLC-om sa CANopen funkcionalnošću. Nisu potrebni nikakvi dodatni vidovi kontrole, samim tim je i ceo sistem manje kompleksan.

Pametno rešenje

Sa već pomenutom inteligentnom kamerom nestaje implementacija relativno sporih i skupih elektro- mehaničkih modula koji rade po principu vretena i nestaje potreba za skupim enkoderima pozicija. Jeftinija varijanta sa primenom osa sa zupčastim kaiševima je sasvim pogodna za ovaj vid aplikacije. Preciznost je neophodna samo u trenucima i tačkama hvatanja, ne na kompletnom putu kretanja ose. U poređenju sa elektro-mehaničkim modulom po principu vretena rezultati su impresivni. Ose sa zupčastim kaiševima prave brzine kretanja od 10 m/s i tačnost pozicije pri ponavljanju ciklusa manju od 0,04mm. To su rezultati koje moduli sa vretenom nisu mogli da postignu.

Sistemi upravljanja koji su spremni za ugradnju.

Potpuno sklopljeni i testirani, Festo isporučuje sisteme 3D manipulacije koji su spremni za ugradnju i uz njih potpuno kompletiranu šemu kola, podacima o izvedbi i sveobuhvatnu funkcionu garanciju. Kupci ne dobijaju samo podsistem spreman za korišćenje već paket dodatnih informacija koje povećavaju samu primenljivost a samim tim i vrednost celokupnog paketa je veća. Ovakvo kompletno rešenje umanjuje opterećenje koje trpi tehnički sektor u nalaženju neophodnih rešenja u pomenutom segmentu proizvodnje a ujedno čini rešenje jeftinijim i  jednostavnijim.

Kompletno, a jeftino rešenje : Na primer, ako se kontrola vrši na više mesta na malom prostoru u kratkom vremenskom intervalu, modul sa električnim zupčastim kaišem tipa EGC-TB ili ELGR i kamera SBOI-Q je prava kombinacija.

Pametno rešenje: Sa Festo inteligentnom kamerom, nema potrebe za pozicioniranjem gripera  skupim visoko preciznim modulima sa vretenom. Modul sa električnim zupčastim kaišem tipa EGC-TB ili ELGR je sasvim dovoljan.

 


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs