Prednosti:
– shipping aprovals (dozvola plovidbe)
– laka izmena programa putem EEPROM kasete
– izuzetno tačni analogni blok za specijalne funkcije
– intuitivno programersko okruženje

Pregled aplikacije:

U skladu sa prirodom današnjeg poslovanja, aplikacije se izrađuju tako da zadovolje različite namene i da mogu da se primene u brojnim međusobno različitim okruženjima. Da bi napravili upravljački sistem za takve aplikacije, kupci zahtevaju proizvod koji je i fleksibilan i robustan u isto vreme, tako da mogu sa njime raditi u svim okruženjima bez straha da će imati poteškoća.

Međunarodne dozvole

Brodarstvo je velika industrijska grana koja je uključena u transportni proces. U modernim brodovima, bez obzira da li su u pitanju transportni (cargo) brodovi ili brodovi za krstarenja, postoji pregršt aplikacija u kojima PLC kontroleri igraju vitalnu ulogu. Naravno, pre nego što se jedan PLC ugradi u brod, potrebno je zadovoljiti određene zakonske standarde. FX serija, serije SFB i ADP, kao i dodatne jedinice izrađene su u skladu sa zahtevima mnogih organizacija koje propisuju dozvole za plovidbu, kao što su: Lloyds, German Lloyds, American Bureau of shipping, Registro Italiano Navale, DET Norse Veritas and Bureau Veritas. Ove dozvole korisniku pružaju sigurnost da će upravljački sistem baziran na FX kontroleru raditi pouzdano u granicama ovako striktno definisanog okruženja.

Prilagođavanje aplikacije

Briga o stanju broda i proizvoda koji se prevoze nameće potrebu da se unutrašnjost plovila održava suvim koliko je god to moguće. Stoga se vlažan vazduh, prouzrokovač rđe i plesni, mora što pre ukloniti. Ovaj proces uklanjanja vlažnog vazduha sa broda sam po sebi je jednostavan. Vazduh se usisava iz trupa broda, prevodi preko hladnjaka, gde se tečnost kondenzuje, a suv vazduh se vraća nazad.

Za kontrolu aplikacije, potreban je PLC sa dva analogne jedinice. Prva jedinica, FX2N-4AD, očitava vrednost sa senzora za merenje vlage smeštenih u različitim delovima trupa. Ove vrednosti se koriste za definisanje temperature rashladnih ćelija. Što je vlaga veća, rashladne ćelije treba da su hladnije. Kako bi se PLC-u obezbedila tačna vrednost temperature, hladnjakom upravlja druga analogna jedinica, FX2N-4DA.

Direktno povezivanje motora

Da bi se uklonila voda iz sistema, upravljački sistem očitava nivo vode u tanku za prikupljanje. Kada se dostigne definisana vrednost, PLC aktivira izlaz koji je povezan sa motorom i voda se ispumpava iz kolektora dok se on potpuno ne isprazni. Nakon toga se motor gasi, sve do sledećeg aktiviranja.

Jednostavna promena programa

U primenama kao što je ova, specijalno prilagođena brodu, kada je potebna izmena programa, zaposleni nisu dovoljno familijarni sa samim sistemom kako bi ga sami reprogramirali. Da bi se izbegao ovaj problem, koriste se EEPROM kasete, na kojima je moguće da izvođač sistema snimi modifikovan progam i pošalje ga krajnjem korisniku. Nakon prijema kaseta, krajnji korisnik jednostavno stavlja kasetu u PLC i automatski izvršava modifikovani program. Ovakav proces minimizuje komplikacije i eliminiše potrebu za skupim izlaskom na teren radi promene programa.

Intuitivno programersko okruženje

Za inženjera, koji piše program za PLC, FX familija kontrolera ima jednostavnu programsku strukturu. Korišćenjem GX Developer programskog okruženja sa praktičnim help funkcijama i naprednom komunikacijom između PLC-a i PC-a, inženjeri lako mogu razviti program koji zadovoljava zahteve aplikacije.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs