U električnim instalacijama ova kućišta se mogu koristiti kao male razvodne kutije ili kućišta za merače u manjim objektima. U skladu su sa standardizovanim dimenzijama modula u meri “M” (1M=17,5 mm). Dostupna su u različitim uobičajenim veličinama, sa različitim bojama prednjih transparentnih ili neprovidnih maski.


www.bopla.de