Građevinska industrija je pod stalnim pritiskom: potrebno je izgraditi energetski još efikasnije objekte u sve kraćem vremenskom periodu. Bez perfektne automatizacije u građevini ni jedan od ova dva zahteva nije ostvariv. Logično je da komponente koje se koriste za izvođenje automatizacije moraju da budu ne samo efikasne, već i da se brzo instaliraju i da se sa njima lako rukuje.

gesis® FLEX
zadovoljava upravo te potrebe. Wieland Electric gesis® FLEX sistem za automatizaciju objekata baziran je na KNX sistemu, pa je stoga kompaktan, modularan i 100% poveziv. Kada mislite o montaži, ovaj sistem možete izjednačiti sa pojmovima: brza, bezbedna i bez greške. Budući da je kompletan dizajn niskog profila i da su kablovi koji se koriste trakasti, sistem je lako montirati i u izdignute podove, odnosno spuštene plafone. Očigledna prednost ovog sistema je što je ovaj decentralizovani sistem uvek pozicioniran tamo gde se i funkcionalno koristi. Na taj način štede se sredstva potrebna za kupovinu i postavljanje nepotrebnog ožičenja. Svako naknadno proširenje kablovske mreže je jednostavno i brzo. Šta više, kasnije modifikacije sistema, usled novih zahteva nakon renoviranja ili promene namene prostora se svode na dodavanje, odnosno prekonfiguraciju postojećih instalacija. Jednom montirana, gesis® FLEX komponenta će koristiti tokom kompletnog upotrebnog veka objekta.

Impresivna funkcionalnost, čak i u najskučenijem prostoru
Moduli, visoki svega 44 mm, se povezuju po potrebi. Kako sistem raste samo horizontalno prilikom usložnjavanja ili dogradnje, on perfektno odgovara skučenim prostorima. Ovako izvedena instalacija nikada nije u konfliktu sa drugim sadržajima koji se tu nalaze.  Sve električne instalacije su pričvršćene sa jedne strane za module, dok im je druga strana izvedena sa konektorima, što omogućava ispravnu brzu montažu bez upotrebe ikakvog alata.

Dodante mogućnosti?
Osnovni modul kontroliše do šest modula za proširenje. Tu su i binarni ulazi, prekidački izlazi, kao i mnoge druge opcije. Statusni indikatori i ručna kontrola nivoa signala na svakom modulu pojednostavljuju puštanje u rad. Na sve to, tipski nosači za ugradnju proširuju paletu proizvoda gesis® FLEX – sistema za automatizaciju objekata u budućnosti.

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs