mehatronikaPage 53 of 53

Vodeća publikacija o industrijskoj automatizaciji namenjena inženjerima, školama i kompanijama u Srbiji više od decenije. Osim stručno orijentisanih članaka, redovno pišemo i recenzije koje inicijalno pokrivaju industrijsku i poslovnu opremu. Naša štampana izdanja su tromesečna. Čita nas preko 40.000 profesionalaca. Naše recenzije na mreži redovno privlače desetine hiljada mesečnih pregleda stranica, što nam donosi visoko mesto na Google naslovnoj stranici.

RTU4442 – GSM/GPRS daljinski nadzor procesa

RTU4442 je GSM/GPRS terminal stanica za daljinski nadzor i upravljanje procesima koji su locirani na geografski različitim mestima. Terminal ima analogne i digitalne ulaze na koje se vezuju…

KOMUNIKACIJA – neminovnost ili tačka preokreta

Ukoliko se pitate odakle ova tema na stranicama Vaših novina, mogu Vas donekle i razumeti. Navikli ste da se ovde obrađuju teme usko vezane za Vaš posao ali,…

Logeri temperature i relativne vlažnosti

VTL je „Logger – Data Recorder“ koji snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji samostalno beleži i pamti podatke…

Komercijalno merenje protoka na naftovodu

Naftovod karakteristike, ulazni i izlazni terminali  Naftovod se na području republike Srbije prostire od ulaska iz Hrvatske (blok stanica Bačko novo selo) preko terminala u Novom Sadu do…

Pod lupom – Kvar iz vedra neba

Električna pražnjenja i prenaponi su čest razlog otkaza elektronskih uređaja u industrijskim postrojenjima. Kratkotrajni naponski impulsi velikih  amplituda koji se indukuju i prostiru po električnim vodovima stvaraju značajne…

Povezivanje rasvete

Način na koji se danas postavlja rasveta se fundamentalno i nepovratno izmenio, a arhitektura strujnih instalacija za osvetljenje je sasvim drugačija u odnosu na one što smo imali…

Mitsubishi Inteligentni displeji – MAC E1000

Korisnici industrijskih automazacionih sistema danas zahtevaju veći broj preciznih informacija o upravljačkom sistemu pogona ili mašine. HMI kontrolni paneli i prateći softver za vizuelizaciju procesa omogućavaju razmenu informacija…

Aplikacija pozicioniranja

Implementacija i najjednostavnijeg rešenja pozicioniranja povećava preciznost u radnom procesu, a time smanjiuje škart i otpad, ali i podiže ukupni kvalitet proizvoda. Tipična aplikacija Jednostavno pozicioniranje tipično objedinjuje…

Analogna kontrola

Sa novim serijama PLC uređaja, razvijaju se i novi analogni moduli sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti, performansi sistema i pojednostavljenja set-up-a. Ovi novi uređaji potiskuju pređašnja analogna rešenja i…

Novi PLC koncept – FX3U

Preko 25 godina, Mitsubishi Electric uvek u bliskom kontaktu sa svojim komintentima, razvija svoju FX familiju PLC-ova u skladu sa njihovim alikativnim potrebama. Kroz istoriju, FX serija je…

Šta je to procesni kontroler?

Procesni kontroler je kontroler koji prima ulazni signal od temperaturne jedinice ili sa senzora pritiska/protoka/nivoa i izlaznim signalom održava zadatu vrednost posmatrane veličine. Procesni kontroleri su moćni uređaji,…

Radio očitavanje

Najnovije tehnologije daljinskih očitavanja uređaja konačno su našle primenu i u tehnici grejanja. Radio očitavanja merača utroška toplotne energije – kalorimetra, razvijeno od strane “DANFOSS”-a u mnogome olakšavaju…

Linija za duboku štampu ambalažnog materijala – tipoplastika

SERVO POGONI,  LINEARNA TEHNIKA I PNEUMATIKA sve iz jedne izvora-Bosch Rexroth AG Već nekoliko godina u Gornjem Milanovcu u fabrici fleksibilnog  ambalažnog materijala, TIPOPLASTIKA odvija se jedna lepa,…

Inženjering na lak način

Piše: Zdenko Palček Posvećeno svim kolegama koje se bave inženjeringom u bilo kojoj oblasti, kao i mladim kolegama koji tek treba da se uhvate u koštac sa ovim…

Monitoring releji

Procesi upravljanja postaju sve više kompleksni, ne samo u konstrukciji mašina i hemijskoj industriji, negu negu u svim procesima automatizacije i proizvodnog inženjeringa. Aspekat bezbednosti ovih procesa igra…

Primena robota u industriji

Logičan nastavak unapređenja tehničkih rešenja u domenu automatizacije tehnoloških procesa u različitim industrijskim granama bio je uvođenje robota. Danas postoji veliki broj primena u industriji gde se roboti…

Merenje vlažnosti i temperature

Postoji veliki broj situacija koje zahtevaju distribuirano merenje vlažnosti i temperature i dokumentovan zapis izmerenih vrednosti u vremenu. Najčešće potrebe za ovim tipom merenja su u proizvodnji hrane,…

Operator i grafički paneli

Operator paneli Savremene touch panele karakteriše touch displej, prateća elektronika, kućište, software i firmware. U praktičnim aplikacijama operatorski paneli mogu virtuelno zameiti skoro sve mehaničke tastere, prekidače, merače…

Mennekes industrijske utičnice i utikači

O MENNEKES-u Kompanija MENNEKES je osnovao g.Alojz Menekes 1935. godine. Danas je ona postala lider u elektro industriji, sa primarnom proizvodnjom u Nemačkoj. MENNEKES je razvio široku prodajnu…

Proaktivne internet tehnike

Proaktivno – čarobna reč među marketing ljudima, ali mnogi zaboravljanju da daju poklon za informaciju. Suština proaktivnog pristupa, u slučaju web sajta, je naterati posetioce da izađu iz…

Savremene internet tehnologije

Kombinacijom baza podataka, HTML-a i PHP-a na internetu je moguće realizovati gotovo sve. Samo se treba setiti! Deep Linking Deep linking, na internetu, je postavljanje hiperlinka sa jednog…

Savremena centralizovana tehnologija izrade tehničke literature

Tehnička literatura mora biti lako dostupna kupcu, a ekonomski isplativa proizvođaču opreme, kome pritom izrada literature sme uzeti malo vremena. Prvi kriterijum “laka dostupnost” podrazumeva da krajnji korisnik…

Proizvodnja vodenog stakla i Foundation Fieldbus tehnologija

Uvod: Učiti na primeru Načevši temu Foundation Fieldbus (FF) tehnologije u prošlom broju, nije mi bila ideja da ostanemo na temeljima teoretskih postavki ove relativno nove tehnologije u…

Fieldbus ili bojno polje?

Koliko dobro poznajete istoriju? Da li znate za francusko-nemački rat koji se vodio ‘80-tih godina dvadesetog veka? Možda se bolje sećate velikog svetskog rata koji je započeo nekoliko…

Elektroorman – (ne)važna komponenta

„Nije bitno kakav je orman, važno je šta je unutra“  „Ma, stavi tu šta bilo, to je ionako samo kanta!“  „Zašto da trošim tolike pare samo na orman?“…

Ušteda energije preko pogona sa promenjivom brzinom – Proračun potencijalne uštede

Dve trećine utrošene energije u industrijskim instalacijama je prouzrokovano električnim pogonima. Stoga upotreba energetski efikasne pogonske tehnologije može da rezultuje sa suštinskom uštedom. Sada se ove uštede mogu…

HENSEL program razvodnih kutija i ormana

KABLOVSKE RAZVODNE KUTIJE BEZ HALOGENA I SILIKONA: Kablovske razvodne kutije u IP65/IP55 zaštiti za zaštićenu instalaciju od 1,5 do 240mm2, sa metričkim čepovima za uvod kablova, sa stezaljkama…

Solid tehnologija preciznih, pouzdanih i beskontaktnih ultrazvučnih uređaja za merenje nivoa

Ultrazvučna tehnologija je veoma cenjena tradicionalna metoda beskontaktnog merenja nivoa u velikom broju industrijskih procesa. Održavanje beskontaktnih tj. ultrazvučnih metoda merenja je minimalno, predstavlja dugoročno rešenje i pristupačnih…

Računarsko praćenje materijalnih bilansa rezervoarskih skladišta

Određena grupa rezervoara je opremljena radarskim meračima nivoa i senzorima temperature. Svi savremeni uređaji za procesna merenja su obično već opremljeni HART komunikacijom. Komunikacija sa meračima (transmiterima) nivoa…

Proizvodni program OM SISTEM

Proizvodni program A – Otpornički elementi A1 – Limeni pločasti otpornički elementi tip: PEO A2 – Liveni pločasti otpornički elementi tip: LEO A3 – Žičani pločasti otpornički elementi…

RPC – Rod Pump Control

Eliminiše „fluid pound“ problem u pumpama sa klipnim šipkama Povećava efikasnost pumpi sa klipnim šipkama u naftnim bušotinama Omogućava nezavisnu kontrolu brzine spuštanja i podizanja klipa u zavisnosti…

Daljinsko (radio) uključivanje pumpi bezžičnim putem

Kada za uključivanje uređaja na daljinu nisu na rapolaganju kablovski resursi onda se može iskoristiti jedno od rešenja daljinske radio komande upotrebom mikrokontrolera, softvera i integrisanih radio TX/RX…

Upravljački sistemi za asfaltne i betonske baze

Prošlo je punih 10 godina od kako AUTOMATIONDIRECT (ranije PLCDirectbyKoyo) isporučuje opremu i softver za automatizaciju industrijskih postrojenja u celom svetu. Od 1994. godine do danas, Koyo PLC…

Ekonomičan sistem za linearno kretanje

eLINE linija proizvoda eLINE linija proizvoda firme Rexroth dopunjava dosadašnju široku paletu standardnih proizvoda za linearno kretanje sa komponentama koje su specijalno namenjene za rukovanje i pozicioniranje u…

Izolovani kondicioneri i transmiteri

Dvožični izolovani transmiteri Serije CB imaju jedan analogni ulazni kanal koji signal filtrira, pojačava, izoluje i konvertuje u strujni od 4 do 20 mA, pogodan za prenos na…