mehatronikaPage 15 of 53

Vodeća publikacija o industrijskoj automatizaciji namenjena inženjerima, školama i kompanijama u Srbiji više od decenije. Osim stručno orijentisanih članaka, redovno pišemo i recenzije koje inicijalno pokrivaju industrijsku i poslovnu opremu. Naša štampana izdanja su tromesečna. Čita nas preko 40.000 profesionalaca. Naše recenzije na mreži redovno privlače desetine hiljada mesečnih pregleda stranica, što nam donosi visoko mesto na Google naslovnoj stranici.

Nabtesco cikloidni zupčanici za elektromobile

Sa elektrifikacijom pogonskog sklopa, automobilska industrija otvara nova poglavlja. Vreme je da se napuste stare staze u proizvodnji i krene alternativnim putevima. Cikloidni zupčanici uspešno oblikuju ovu budućnost….

Lemo B serija i REDEL P Za medicinu i hirurgiju

LEMO i REDEL su dve serije konektora LEMO grupe koje se koriste u medicinskoj oblasti. REDEL je generalno brend za medicinske plastične utikače, dok je LEMO serija za…

HENNLICH 3D štampanje u prehrambenoj industriji i industriji pakovanja

Novi igus® tribofilament iglidur® I151 pogodan je za štampanje komponenti visoko otpornih na habanje, s obzirom da je materijal obogaćen čvrstim lubrikantima. Ovaj filament, je specijalno razvijen za…

Raspberry Pi Pico recenzija

Još jedna godina je prošla od poslednjeg našeg prikaza i na tržište izlaze novi i uzbudljivi proizvodi kompanije Raspberry Pi. Većina njih se odnosi na ono što biste i očekivali – poboljšanja i nove funkcionalnosti već uspostavljene serije SBC-a Raspberry Pi. Već smo prikazali jedan od njihovih novijih modela – računar Raspberry Pi 4B u jednom od naših prethodnih izdanja. Ali se sada čini da kompanija ulazi u novi segment proizvoda kojim su odavno dominirali Arduino i TI. Razvojni sistemi MCU-a tradicionalno postoje uz single-board računare i prisutna je određena konkurencija između ova dva polja. Sa Raspberri Pi Pico, mikrokontrolerskim razvojnim sistemom kompanije Raspberry Pi, možda ćemo videti početak novog poglavlja na ovom tržištu.

Sa time u mislima, pređimo na prikaz. Raspberry Pi nam je još jednom ljubazno dostavila primerke za prikaz ovog proizvoda. Paket koji smo dobili bila je koverta sa nekoliko malih ploča upakovanih u traku za prenos. Ovo je bilo iznenađujuće, ali i izuzetno pametno rešenje. Troškovi pakovanja su ovim smanjeni na apsolutni minimum (što od srca pozdravljamo) i omogućavaju minimalnu cenu od 4 USD. Ova cena ga čini jednim od najjeftinijih razvojnih sistema koji je danas dostupan, a koji je ipak uspeo da se probije daleko iznad svoje cenovne klase – ovde smo videli karakteristike koje nedostaju na sistemima koji su višestruko skuplji. (Ipak, nije li to baš ono što je Raspberry Pi uradio sa svojim originalnim SBC modelima?)

Projekat DIY EKG

Kako se smanjuje veličina laboratorijskih prostora, a inžinjerski timovi postaju sve više disperzovani, kompanije se zato odlučuju za “sve u jednom” instrumente kao dodatak tradicionalnim laboratorijama, stvarajući stalnu potrebu za prenosnim ispitnim i mernim stolom koji može podržati što veći broj različitih dizajn rešenja.
Inženjeri širom sveta koriste Digilent uređaje za ispitivanje i merenje da bi skratili vreme ciklusa projektovanja i povećali njihovu kreativnost tako što su im osciloskop, logički analizator, generator talasnih oblika i još mnogo toga na dohvat ruke.
NI LabVIEV nudi grafički pristup programiranju koji vam pomaže da vizualizujete svaki aspekt vaše aplikacije, uključujući konfiguraciju hardvera, podatke o merenju i otklanjanje grešaka. Prednosti upotrebe LabVIEV:
Programiranje u skladu sa načinom na koji razmišljate uz pomoć intuitivnog grafičkog okruženja
Povezivanje gotovo bilo kojeg hardvera zahvaljujući neuporedivoj hardverskoj podršci
Brzo prikupljanje i vizualizacija podataka
Interakcija sa drugim softverskim alatima

Ova demonstracija koristi kao osciloskop Digilent Analog Discoveri Studio za merenje prirodnog električnog potencijala koji generiše srce. Kako je izmereni signal vrlo male amplitude, prvo ga treba pojačati spoljnim električnim kolima, koji se mogu graditi na Breadboard Canvas-u i napajati iz napajanja samog Analog Discoveri Studio-a. Uz pomoć WaveForms VI, primljeni podaci se šalju u LabVIEW, gde se vrši naknadna obrada.

Otklanjanje grešaka u aplikaciji upravljanja radom motora

Analog Discoveri 2 je korisna alatka za otklanjanje grešaka u projektima ili prilikom dizajna kod koji se koriste razni tipovi signala, a može se koristiti i uz WaveForms SDK za izradu automatiskih ali i testova specijalne namene. Sledeći primer je prikaz aplikacije ispitivača kontrolera motora koju koristi kupac koji proizvodi elektronske uređaje namenjene širokoj potrošnji. U ovoj konkretnoj aplikaciji više motora je korišćeno u sistemu gde je njihova funkcionalnost direktno uticala na sigurnost krajnjeg korisnika, pa je bilo neophodno opsežno testiranje.
Kao primer urađenog ovde je pokazan način kreiranje C/C++ projekta za Analog Discovery 2 pomoću WaveForms SDK, kao i njegovo korišćenje za otklanjanje grešaka na H-Bridge DC motor kontroleru kao i na kontroleru step motora, oba korišćena u automatskoj ljuljaški za bebe.
Testiraćemo i ispravljati greške u postojećem Aurduino projekatu za kontrolu rada motora. Oprema se sastoji od DC motora sa četkicama i step motora, uz odgovarajuće drajvere, dva potenciometra i leč hal-efekt senzora, što sve zajedno kontroliše Arduino mikrokontroler. Jedan potenciometar podešava brzinu DC motora a drugi zadaje poziciju step motora. Hall-efekt senzor menja smer okretanja motora na svakoj rastućoj/padajućoj ivici. Pojednostavljen dizajn uređaja, šema i Arduino kod se mogu preuzeti sa linka.
Izrada samog projekta kontrole rada motora prevazilazi temu ovog teksta, gde ćemo se baviti isključivo konceptima testiranja koji se mogu koristi i u drugim projektima. Da bi isporobali dati primer, jednostavno povežite vaš Analog Discovery 2 na bilo koju jednostavnu aplikaciju upravljanja rada motora ili uz male modifikacije iskoristite delove koda koje ćemo objasniti u nekoj vašoj aplikaciji.

Od ideje do stvarnosti

Vrhunski industrijski kvalitet 3D štampe • Brzo do prototipa vaših ideja • Pin point preciznost 25 μm Smanjite troškove, kreirajte brže i iznesite bolju kreaciju na tržište pomoću…

U središtu automatizacije industrije hrane i pića

Naš tim inženjera pomaže da pobolšate poziciju na tržištu, konkurentnost, diversifukujete proizvode i ostvarite sledljivost lanca isporuke

Kao odgovor na trenutne izazove u sektoru hrane i pića Omron-ovi proizvodi povećavaju sigurnost, poboljšavaju kvalitet proizvoda i štite reputaciju brenda. Nasa rešenja za automatizaciju procesa vizuelne inspekcije i integrisane robotike rezultiraju boljim operativnim maržama i bržim vremenom odziva na tržišne promene.

Rešenja za vizuelnu inspekciju
Ugled vašeg brenda kao proizvođača je ključan ali na njega mogu negativno uticati mnogi faktori. Efikasna i integrisana automatizacija postrojenja može igrati vodeću ulogu u smanjenju broja skupih i štetnih opoziva proizvoda. Omron sistemi
vizuelne inspekcije široko se koriste u sektoru hrane i pića i mogu nadzirati većinu aspekata proizvodnje, pružajući proizvođačima priliku da uoče problem na vreme. Ovi napredni sistemi citaju i proveravaju kodove u bilo kojem formatu tokom celog proizvodnog procesa, od sirovina, primarnih, sekundarnih i tercijarnih pakovanja, pružajuci poverenje tokom procesa agregacije.

Laka konstrukcija u 3D – 3D Cocooner

Novi 3D Cocooner oživljava ideje. Pokretan u svim pravcima, brz i individualan. Kreiranje opipljivih proizvoda direktno iz dizajna. I ako još u fazi istraživanja, ovaj bionički izum već pokazuje neverovatan potencijal za proizvodnju u budućnosti.

Priroda ima virtuelno bezgraničan izvor rešenja za izazovne zadatke. Bionika transformiše ta rešenja u tehničke aplikacije koje su korisne ljudima. Jedna od oblasti proizvodnje koja će odrediti njenu budućnost je izrada proizvoda po zahtevu kupca u malim količinama, čak i pojedinačno. 3D printeri su već načinili veliki korak u tom polju. Ipak, njihov glavni nedostatak je što u jednom trenutku mogu raditi samo na jednom sloju. Sa novim 3D Cocoonerom, Festo je načinio još jedan korak. Inspirisani impresivnim oblicima koje kreiraju gusenice leptira, ovo rešenje slobodno stvara komleksne strukture u prostoru. Kao i gusenice, 3D Cocooner pravi delikatne oblike i kreira lake strukture od čvrstih staklenih vlakana. Delikatan sistem za upravljanje precizno manevriše mlaznicom i lepi staklena vlakna jedna za druge u isto vreme laminirajući UV zracima.

Ubrzana digitalizacija i automatizacija nas vode do „industrije budućnosti“

Pandemija koronavirusa u velikoj meri je uticala na to da se procesi digitalizacije na globalnom nivou ubrzaju, pa mnoga industrijska preduzeća ne žele više da odlažu preko potrebne inovacije u automatizaciji i digitalizaciji. Prihvatajući inovativne tehnologije sa ciljevima održivosti, kompanije mogu lako prilagoditi nove poslovne prilike, čuvajući energiju i prirodne resurse.

Podaci pokazuju da Evropa posluje sa 12% svog digitalnog potencijala (Izvor: McKinsei), Sjedinjene Države sa 18% svog digitalnog potencijala, dok bi 2030. godine, optimizovani proizvodni procesi IIoT-a mogli da donesu bilione globalnoj ekonomiji. Godišnje se gubi 30% resursa zbog neefikasne proizvodnje, a gotovo svaka fabrika gubi 5-20% produktivnosti zbog prekida rada.

Automatizacija proizvodnih procesa umnogome bi doprinela njihovim boljim performansama, pri čemu bi se dostigla „industrija budućnosti“, koja bi se oslanjala na nekoliko principa: dostizanje novog, sledećeg nivoa efikasnosti; osiguravanje industrijskim kompanijama da budu izdržljivije i usredsređene na poslovne ishode kroz korišćenje tehnologije koja omogućava lakše planiranje, optimizaciju lanaca snabdevanja, uz cyber-sigurnost i fokusiranje na kvalitet; princip održivosti kroz smanjenje otpada, povećanje cirkularnosti i podsticanje elektrifikacije i dekarbonizacije radi efikasnosti i osnaživanje ljudi – manuelni rad potpuno je automatizovan, dok radna snaga koristi prediktivnu tehnologiju i lako razumljivu analitiku za donošenje pametnih odluka koje u stvarnom vremenu donose dodatnu vrednost.

Vodimo vas do uspešne digitalne proizvodnje

To je SMKL (Smart Manufacturing Kaizen Level).

SMKL je indeks procene nivoa korišćenja podataka u fabrikama. Može pomoći menadžmentu u donošenju investicionih odluka pokazujući svrhu, uticaj i odnos svakog investicionog koraka kako bi vaša fabrika postala pametnija. SMKL procenjuje nivo digitalne proizvodnje koristeći dve ose: jedna je nivo zrelosti, a druga nivo upravljanja.

Nivo zrelosti; Nivo vidljivosti

Nivo vidljivosti podataka predstavljen je nivoom zrelosti, prikazanim na vertikalnoj osi SMKL modela. Nivo A je definisan kao„Data collection“; Nivo B kao„Visualization“; Nivo C kao„Analysis“; i nivo D kao„Optimization“

Nivo menadžmenta; Detaljnost stavki kojima treba upravljati

Horizontalna osa predstavlja granularnost ili nivo detalja za stavke kojima se upravlja. Nivo 1 je definisan kao „Worker“ kompanije; Nivo 2 kao „Workplace“; Nivo 3 kao „Factory“; i nivo 4 kao„Whole supply chain“

SMART FUNCTION KIT – za primene kod presovanja i spajanja

Vremena se menjaju, a takođe se menjaju i zahtevi i procesi u industriji. Promena trenda sa pojedinačnih proizvoda na kompletne sisteme favorizuje jednostavna i brza rešenja. Isto važi i za sve procese presovanja i spajanja u fabrikama budućnosti.

Smart Function Kit mehatronski sistem od kompanije Bosch Rexroth tačno ispunjava tražene zahteve u industriji za proizvodnju mašina i postrojenja. Ovaj sistem je brzo, efikasno i sveobuhvatno rešenje za brojne primene kod presovanja i spajanja. Unapred odabrane mehaničke i električne komponente zajedno sa softverom kombinovani u različitim setovima za sile u opsegu od 2 do 30 kN čine idealnu osnovu za sistem integratore i krajnje korisnike. Smart Function Kit se može koristiti kao samostalno rešenje ili kao deo kompleksnijih sistema.

cMT X Standard i iP serije panela

Weintek predstavlja tri nova modela HMI-a cMT X Standard Serije: cMT2078X, cMT2108X i cMT2158X.

Zahvaljujući quad-core procesoru visokih performansi, cMT X Serija HMI-a predstavlja defi-nitivno najbolji izbor za vaše nove projekte i nadogradnju postojećih projekata.

Nova cMT X serija zamišljena je tako da u bliskoj budućnosti potpuno zameni postojeće iE i XE serije jer su performanse ovih modela bolje od modela iE i XE serije, a cena je niža.

iP serija sa unapređenim opcijama

Da bi udovoljio zahtevima pametnih proizvodnih sistema i pružio poboljšane funkcije obrade podataka, Weintek je unapredio mogućnosti iP serije panela – modele MT8051iP / MT8071iP / MT8102iP novim funkcijama.
iP seriji dodate su sledeće opcije:

my PNOZ – novi, modularni sigurnosni relej

Da li tražite jednostavno rešenje za nadgledanje više sigurnosnih funkcija? U tom slučaju je modularni sigurnosni relej myPNOZ idealan za Vas!

myPNOZ može da se prilagod Vašim potrebama pojedinačnom proizvodnjom (u seriji 1) a sa druge strane. my PNOZ ostaje fleksibilno prilagodljiv. Pomoću modularnog myPNOZ-a možete sigurno da nadgledate do 16 ulaznih funkcija i do 8 zona nezavisno jedna od druge. Pri tome nije neophodno nikakvo znanje programiranja.

Šta još čini myPNOZ posebnim? Uz pomoć myPNOZ Creator-a, možete da izvršite odabir potrebnih sigurnosnih funkcija direktno u našem e-shop-u. Odmah po prijemu Vaše porudžbine, mi podešavamo sistem prema Vašem izboru. Za vas postavljamo vrstu ulaznog signala, ponašanje prilikom pokretanja kao i kašnjenje na izlazima.

Na taj način, dobijate myPNOZ u unapred predefinisanom stanju, koji je prilagođen vašim željama. Ovo Vam omogućava jednostavnu instalaciju sigurnosnog releja pomoću Plug and Play-a! Rezultati su ušteda dragocenog vremena i rešenje po meri!

Inteligentno upravljanje energijom uz pomoć IoT gateway-a – RevPi Flat

RevPi Flat je novi član porodice Revolution Pi. To je inteligentni IoT gateway, zasnovan na modulu Raspberry Pi 3+ i na Linux-u. Programabilni modul koji se montira na DIN šinu, uverljiv je u realnom industrijskom okruženju, sa mnoštvom interfejsa, koji otvaraju isplativa i fleksibilno prilagodljiva rešenja, posebno zastupljena u energetskom sektoru.

RevPi Flat impresionira svojim kompaktnim i ravnim dizajnom sa dva odvojena Ethernet porta, switch-om sa 3 porta i 8 GB internom eMMC flash memorijom. Uz to, uređaj ima dva RS485 i dva USB 2.0 interfejsa, a osim analognog ulaza, opremljen je i sa po jednim digitalnim i jednim analognim izlazom. Štaviše, TPM (Trusted Platform Module) je sa svojim opsežnim sigurnosnim funkcijama integrisan u RevPi Flat i nudi zaštitu podataka, sigurne procese skladištenja, kao i zaštitu od spoljnih softverskih i hardverskih napada.

Modul podržava komunikaciju putem bežičnog M-Busa i kompatibilan je sa Bluetooth-om i WiFi-jem. Operativni sistem je prilagođeni, unapred instalirani Raspbian sa patch-om u realnom vremenu. Zahvaljujući konceptu otvorene platforme (uključujući puna root prava) RevPi Flat garantuje maksimalnu slobodu prilikom projektovanja, Pojedinačne aplikacije mogu lako da se programiraju, što omogućava realizaciju širokog spektra projekata, poput modernog, decentralizovanog sistema upravljanja energijom ili optimizacije postojećih procesa. Stoga je moguće zabeležiti vrednosti specifične za energiju, prikazati podatke relevantne za proces i upravljati matičnim podacima i evidencijama održavanja. Fotonaponske elektrane, elektrane na vetar i solarne elektrane mogu se kontrolisati i nadgledati, bez prekidanja radnog procesa.

Izvrsnost procesnih merenja

Vaš partner za operativnu izvrsnost
Liderima u industriji koji streme operativnoj izvrsnosti obezbeđujemo korist primenom novog pristupa automatizaciji postrojenja. Yokagawa-ina rešenja vam pružaju mogućnost da merite, kontrolišete i optimizujete svoje procese, obezbeđujući integraciju celog postrojenja. Yokogawa-ina svetska mreža posvećenih stručnjaka podržava vaše operacije 24/7 u cilju optimizacije radnog ciklusa.

Theben theMura detektor pokreta i prisustva dobio je German Design Award 2021

Theben theMura detektori pokreta / prisustva namenjeni zidnoj montaži nedavno su osvojili prestižnu nemačku nagradu za dizajn 2021 u kategoriji „Zgrade i elementi“. Uređaji izgledaju sjajno u bilo kom enterijeru zahvaljujući posebno elegantnom i atraktivnom dizajnu.
Theben theMura detektori pokreta i prisustva kombinuju visokokvalitetni dizajn sa sveobuhvatnom funkcionalnošću. Stručni žiri za nemačku nagradu za dizajn istakao je poseban dizajn u svojoj odluci:„Jednostavan, čist dizajn u kombinaciji sa elegantnom i kompaktnom konstrukcijom daje detektorima pokreta i prisustva suptilan izgled, omogućavajući im da se besprekorno uklope u brojne koncepte enterijera.“
Za renoviranje i novogradnje
TheMura zidni detektor je savršen za energetski efikasnu kontrolu osvetljenja, npr. u hodnicima, stepeništima, podrumima i toaletima. Dvožični detektori su najprikladniji za obnavljanje i prenamenu u kombinaciji sa prekidačem za odbrojavanje vremena kompanije Theben. 3-žični detektori takođe se mogu koristiti u novim zgradama i imaju praktične dodatne funkcije kao detektor prisustva. Pored Theben dizajna maski, postoji i širok raspon maski drugih proizvođača, kako bi bili u skladu sa prekidačima tih kompanija. U pitanju su proizvodi kompanija: Busch-Jaeger, Jung, Merten, Gir, Legrand, Berker i Feller.

Mobilni AMUN 716 CO2 Monitor

Mobilni AMEN 716 CO2 monitor iz Thebena pouzdano pokazuje koncentraciju CO2 u sobi semaforskim prikazom bojama. Pomoću ovog uređaja ciljana ventilacija može se koristiti na mestima kao što su učionice i kancelarije kako bi se smanjili štetni aerosoli u prostoriji, poboljšao kvalitet vazduha u sobi i smanjili troškovi grejanja.
U trenutnim okolnostima, redovno provetravanje je neophodno kako bi se smanjile koncentracije aerosola u mestima kao što su škole, jaslice, kancelarije i sale za sastanke. Lako razumljiva indikacija trenutne koncentracije CO2 pruža specifične informacije o tome kada prostorije treba provetriti kako bi se poboljšao kvalitet vazduha.
Mobilni AMEN 716 CO2 monitor iz Thebena ovo čini posebno jednostavnim.Uređaj se lako može povezati sa stonim ili prenosnim računarom putem USB kabla ili utičnice uz pomoć USB jedinice za napajanje. Takođe se može ugraditi na zid pomoću osnovne ploče koja se može zašrafiti. Uređaj nije potrebno konfigurisati. Koncentracija CO2 se meri tačno na osnovu naučno definisanih graničnih vrednosti i prikazuje se putem semaforskog sistema (crvena, žuta, zelena). To olakšava procenu kada je potrebna sledeća ventilacija. Istovremeno, sprečava i nepotrebno duge periode ventilacije koji rezultiraju hlađenjem soba, a samim tim i povećanim troškovima grejanja.

thePrema P360 KNX Multi detektor prisutnosti sa CO2 senzorom

thePrema P360 KNX Multi detektor prisutnosti iz Thebena sa integrisanim CO2 senzorom otkriva ne samo prisustvo ljudi, već i koncentraciju CO2 u prostoriji.

Pomoću ovog uređaja može se ciljano vršiti ventilacija radi smanjenja štetnih aerosola u prostoriji i poboljšanja unutrašnjeg kvaliteta vazduha.
Dobar kvalitet vazduha u sobi i redovna ventilacija zatvorenih prostora su važniji nego ikad u ovom trenutku. Naročito u kancelarijama i učionicama, stalno merenje koncentracije CO2 znači da se prostorije mogu ciljano provetriti kako bi se smanjila koncentracija štetnih aerosola i poboljšao opšti kvalitet vazduha.

Ovde dolazi thePrema P360 KNKS Multi kompanije Theben: Uređaj kombinuje detektor prisutnosti i CO2 senzor u jednom kompaktnom kućištu. Osobe u prostoriji se pouzdano otkrivaju i istovremeno se obezbeđuje precizno merenje koncentracije CO2. Ventilacija se efikasno kontroliše putem KNKS automatike zgrade na osnovu lako podesivih graničnih vrednosti.

Telemeter Electronic visokonaponski kabal načinjen od uvijenog PTFE

Osnovna bitna karakteristika visokonaponskog kabla, njegova dielektična čvrstina, zavisi od radnog napona, temperature, vlažnosti…. Delimičan proboj dielektrika skraćuje njegov životni vek. Telemeter Electronic kabal ima visoku dielektričnu čvrstinu…

BOPLA CombiNorm kućišta za montažu na šinu u skladu sa DIN 43880 standardom

U električnim instalacijama ova kućišta se mogu koristiti kao male razvodne kutije ili kućišta za merače u manjim objektima. U skladu su sa standardizovanim dimenzijama modula u meri…

Weidmüller – modularno busbar rešenje za više-osne servo pojačavače

Busbar omogućava laku i brzu instalaciju DC link kola i dovođenje 24 V kontrolnog napona na same servo pogone. UL je sertifikovan i pogodan za montažu na uređaju…

Advantest DC Scale XPS256 DPS napajanje za SoC test sisteme

Device Power Supply (DPS) kartica je razvijena kao napajanje za V93000 EXA Scale ™ SoC test sistemima. Ovo je prvi industrijski proizvod koji podržava univerzalni DPS raspored pinova,…

Fluidwell F103 WP totalizer protoka najbolji izbor za monitoring protoka

Otporan na vremenske uslove sa linearizacijom i analognim i pulsnim izlazima, F103 totalizer je savršen za nove instalacije i kao zamena u već postojećim u Class I, Division…

OnLogic Raspberry Pi industrijski računar zasnovan na Raspberry Pi

Iako veoma mali od samo 102,5 x 129 x 38mm ovaj uređaj nudi robusne karakteristike uz fleksibilnu instalaciju i dugotrajnost. U njemu je Raspberry Pi CM4 SOM procesor,…

DAWEsoft SIRIUS XHS High-Speed sistem za akviziciju podataka

SIRIUS XHS je high-speed sistem za akviziciju podataka brzine 15 MS/s sa novom tehnologijom Hybrid ADC koja omogućava snimanje trenutnih karakterisitika sistema velikog propusnog opsega i akviziciju signala…

Mclennan MM003AT/21-22 pogon za step motore

Inovativni MM003AT/21-22 zahteva napajanje od 12 do 39 V DA ili 12 do 24 V AC i daje izlaznu struju u od 160 mA ili 330 mA. Moment…

Micronel D-Line ventilatori pokreću još više vazduha

Spoj visoko-efikasnih motora i integrisane pogonske elektronike omogućava ovim ventilatorima da u poređenju sa drugima stvaraju daleko veći pritisak vazduha stabilnog toka uz istu potrošnju i dimenzije. Tipične…

Elmo Platinum Twitter najmanji i najmoćniji servo pogoni

Kreirani da ispune zahteve OEM dizajnera, Elmo Platinum linija servoa daje najveću funkcionalnost i lakoću korišćenja uz minimalne veličine, maksimalnu snagu i brzinu. Kreiranje mašina uz korišćenje ovih…

ix Industrial™ IP20 konektori IoT rešenja

Konektori za Ethernet i druge industrijske protokole kroz sve nivoe operacija od oblaka do senzora/aktuatora u samim pogonima. Ovi 10 mm konektori imaju dvostrane metalne lečeve za sigurno…

Fluke TiS55+ i TiS75+ termalne kamere

Dizajnirana za upotrebu iz ruke, infracrvena kamera snima topla mesta mašina i industrijske opreme i na taj način lokalizuje potencijalne probleme i detektuje ih pre nego što dovedu…

Phoenix Contact PTFIX razvodnički blokovi sa Push-in povezivanjem

PTFIX blokovi su individualno konfigurisani i potrebno ih je sam otpakovati i u graditi. Mogu se koristiti za razdvajanje signala brzo i lako, kao i za implementaciju osigurača…

SICK’s Flexi Compact kontroler za bezbedonosne aplikacije

Flexi Compact je dodat u portfolio industrijskih kontrolera za bezbedonosne aplikacije. Odlikuje se modularnim, kompaktnim i skalabilnim dizajnom, a fokus mu je na uštedi prostora, responzivnim performansama i…

Mikro Kontrol katalog u dve verzije na dva jezika i multimedijalni DVD

Da bi se kvalitetnim prezentacionim materijalom podržalo predstavljanje firme Mikro Kontrol na sajmu IFAM 2016. godine, urađena je kraća verzija kataloga referenci (Control with Mikro Kontrol / Контроль…

Stego KTO 111 & KTS 111 bimetalni termostat

Termostati za male kontrolne ormare KTO 111 i KTS 111 imaju nekoliko praktičnih inovacija, a posebno je bitno postojanje “push-in” terminala koji omogućavaju brzo i lako povezivanje bez…

R&S NRP67S/SN senzor snage izuzetno brzo i tačno merenje snage RF signala

Rohde & Schwarz je povećao gornju granicu frekvencije merljivog signala svojim 3-path diodnim senzorom na 67 GHz. Tehnologija omogućava visoku osetljivost, ekstremne brzine i tačnost merenja portabl instrumentom…

Binder M12-A konektor kombinacija snage i signala

Višenamenski i fleksibilni hibridni konektor je idealan za industrijske aplikacije na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Posebno cilja one aplikacije gde je prostor problem, a postoji potreba za…

Narda Outdoor jedinica SignalShark kvalitet za aplikacije na otvorenom

Ekstremno robusan, analizator signala kojeg je moguće kontrolisati sa udaljenog mesta namenjen je upotrebi u 24/7 aplikacijama na otvorenom prostoru, na velikim visinama, izdvojenom mestu sa manjkom infrastrukture,…

LAPP ETHERLINE® T1 Y Flex Ethernet kabal sa jednom paricom

Single Pair Ethernet (SPE) je ključna tehnologija u “SmartFactory” i Industriji 4.0. Omogućava konsistentnu i ekonomičnu industrijsku eternet mrežu uz upotrebu dvožične parice za prenos podataka. ETHERLINE® T1…

WEYTEC IP Remote IV rezolucije do 8K

WEY Technology AG (WEYTEC) je globalni lider u KVM-over-IP tehnologiji. IP Remote IV je kartica sa mnogim novim mogućnostima i proširenim spektrom funkcija. Uz veću brzinu kroz USB…