Tehnološki lider ASM utabava put proizvođačima elektronike ka ISF-u (Integrated Smart Factory) svojim softverskim paketom ASM Works software suite. Moduli omogućavaju ciljnu optimizaciju pojedinačnih procesa i proizvodnih područja u skladu sa individualnim zahtevima. Velika prednost softverskog paketa: proizvođači elektronike ne moraju da brinu o interfejsima,
kompatibilnosti ili unakrsnom prenosu podataka.


www.asm-smt.com