Kada se andon svetla koriste kao “poziv na akciju” osoblje treba da ih ručno aktivira na radnom mestu.

Radnik je ostao bez delova na radnom mestu. Ranije bi u tom slučaju postavio crvenu oznaku na praznom kontejneru sa delovima, kako bi ga radnik logistike pokupio, popunio i zamenio. U međuvremenu radnik je mogao ili da radi neki drugi posao ili da ode na pauzu. U oba slučaja on ne bi efikasno iskoristio svoje vreme.

Korišćenjem andon tehnologije radnik može u roku od nekoliko sekundi da zatraži i dobije dopunu materijala na svom radnom mestu.

Radnik može poslati i drugačije poruke, kao što je poziv nadzorniku ili skretanje pažnje u vezi kvaliteta proizvoda. Da bi dobio podršku dovoljno je da stisne dugme, bez potrebe za dugim čekanjem.

AndonCONTROL vizuelizuje probleme u proizvodnji
Kada se aktivira optički ili audio signal nadzornik ili osoba iz službe logistike je obavešetena da se očekuje njena trenutna akcija – to je funkcija AndonCONTROL.

Do osam različitih stanja može se aktivirati tasterima AndonCONTROL-a. Sistem poziva je opremljen inteligentnom elektronikom koja omogućava prikazivanje specifičnih statusa korišćenjem četiri tastera. Na primer, žuto neprekidno svetlo bi značilo da je potrebno dopuniti materijal A, a žuto trepćuće materijal B.
Fleksibilni sistem pozivanja
Svako radno mesto opremljeno AndonCONTROL-om omogućava radniku da precizno i trenutno signalizira vrstu problema jednostavnim pritiskom na taster. Uz pomoć vizuelnih i zvučnih sisgnala sistem može nakon toga prikazati odgovarajuću informaciju. WERMA razvojni tim je osmislio univerzalno napajanje koje omogućava jednostavnu instalaciju bez dodatnog ožičenja.

Bežična tehnologija pruža kompletan uvid
U velikim proizvodnim pogonima nisu sva radna mesta u vidokrugu nadzornika. U ovom slučaju WERMA ima rešenje: kombinaciju AndonCONTROL-a i WIN-a (Wireless Information Network) koja omogućava nadzor i do 50 radnih mesta istovremeno. AndonCONTROL-a se kao “WIN slave” uređaj integriše u WIN.   WIN slave prenosi podatke bežičnom mrežom do WIN mastera koji je povezan sa centralnim PC-om. Instaliran WIN softver na računaru omogućava ceo niz različitih analiza proizvodnje i pronalaženja uskih grla. WIN sistem može slati i poruke putem e-maila određenoj osobi, nezavisno od njene lokacije. Glavna ideja je da se skrati vreme odziva i poveća efikasnost, a samim tim i jasno definiše odgovornost među proizvodnim osobljem.

Široki spektar aplikacija
AndonCONTROL primena se ne zaustavlja samo u industrijskoj proizvodnji. Ovi atraktivno dizajnirani proizvodi mogu se koristiti i kao brojači karata ili usluga. Onog trenutka kada zaposleni aktivira taster “slobodan” on praktično šalje signal sledećem korisniku da mu može prići. Nakon toga aktivira se signal “zauzet” koji signalizira sledećem korisniku da treba da sačeka. Ovakav sistem poboljšava organizaciju korisnika usluga šaltera u bankama ili biletarnica u pozorištima i bioskopima, pacijenata u doktorskim ordinacijama ili čekaonicama velikih klinika.

Optimizacija procesa i povećanje efikasnosti
Holistički pristup menadžmentu predviđa optimalne koordinate za sve aktivnosti u okviru predviđenih vrednosti sa ciljem kreiranja lanca i eliminisanja svih tipova viškova. AndonCONTROL u isto vreme povećava produktivnost procesa, efikasnot korišćenja svih resursa, smanjuje troškove i omogućava brzu reakciju na sve promene na tržištu.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs