Analizator električne energije PW33335 identifikuje upotrebu energije u opsegu od AC/DC snage u pripravnosti do velikih opterećenja, meri potrošnju energije u stanju pripravnosti i opterećenje za kućnu elektroniku, procenjuje performanse solarnih panela i pribavlja podatke punjenja/pražnjenja baterija i informacije upotrebe energije.

pw3335main

Osnovne karakteristike:

  • Širok strujni merni opseg: 1.0000 mA do 20.000 A (maks. kontinualni ulaz od 30 A)
  • Osnovna preciznost za napon, struja i snaga merenja: ±0.1%
  • Merni opseg frekvencije: DC, 0.1 Hz do 100 kHz
  • Merenje snage pripravnosti u skladu sa IEC62301: Dovoljno precizan za merenje snage pripravnosti
  • Merenja visoke preciznosti, čak i prim niskim faktorima snage: Uticaj faktora snage je samo ±0.1% f.s.
  • Meri do 5000 A AC
  • Spoljni senzor ulazni terminal (PW3335-03, -04)

Meri sa visokim stepenom preciznosti, čak i pri niskim faktorima snage

Kad električna oprema uđe u stanje pripravnosti, kontrolni algoritmi dizajnirani da minimizuju potrošnju energije mogu rezultovati u strujnim talasnim oblicima sa oštrim vrhovima i padovima. Što je oštriji strujni talasni oblik, niži postaje faktor snage. Dodatno, uređaji mogu minimizovati snagu pripravnosti upotrebom niskog faktora snage pri kom fazna razlika između napona i struje se bliži. Iako se merna greška povećava kako opada faktor snage, PW3335 ograničava uticaj faktora snage na maksimalno ±0.1%, omogućavajući precizno merenje čak i sa niskim faktorima snage.

pw3335

Širok AC/DC strujni ulazni opseg

Analizatori su potrebni za merenje parametara u opsegu od snage pripravnosti do snage opterećenja. Za zadovoljenje ove potrebe, PW3335 je projektovan da ponudi širok strujni merni opseg od 1 mA do 20 A (sa maksimumom od 30 A). Dodatno, PW3335-03 i -04 podržavaju strujne senzore za merenje struja do 5000 A AC.

Besplatni PC softver

Besplatni PC softver može se preuzeti sa Hioki web sajta radi beleženja podataka sa instrumenta, pregled talasnih oblika i konfigurisanje podešavanja. Softver za kreiranje   IEC 62301 izveštaja isto je dostupan za podršku raznim mernim primenama.

 

funkcije3335

specifikacije3335

PDF dokument o ovom uređaju možete preuzeti sa ovog linka.


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs