Karakteristike

Bez kompromisa po pitanju kvaliteta

  • Integrisani tipovi upravljanja: Standard (U/f), Performance (vektorska kontrola bez fluksa ili SVC) i Pump/Fan-poseban profil upravljanja za aplikacije sa pumpama i ventilatorima (Kn²)
  • Fiksne predefinisane brzine
  • Integrisani EMC filter
  • PID funkcije
  • Modbus

Primena

Mašine u industriji:
Mašine za pakovanje, doziranje, etiketiranje, aplikacije sa pumpama (usisne, centrifugalne i cirkulacione pumpe), ventilatori, transportne trake

Civilne aplikacije:
Pristupne rampe, pokretni reklamni paneli, zdravstvo

Male dimenzije, visoke performanse

  • Ventilator za hlađenje izlaznog kola vertikalnom cirkulacijom vazduha
  • Jednostavno programiranje, moguće i u „power off“ režimu
  • Podešavanje i puštanje u rad pomoću SoMove softvera
  • Multi-loader uređaj za unos i kopiranje podešavanja
  • Lokalna kontrola sa prednjeg panela

Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs