Potpune performanse u najtežim uslovima sa pouzdanim performansama protiv udara, vibracija i čestica u vazduhu. Traco Power nudi širok izbor DC/DC pretvarača koji ispunjavaju stroge zahteve za mobilne i stacionarne železničke aplikacije u skladu sa standardom EN50155: Povećana otpornost na elektromagnetnu kompatibilnost protiv prenapona, praska, zračenja i provodljivih smetnji.

TEP 100UIR je serija DC/DC pretvarača visokih performansi od 100 W sa ultra širokim opsegom ulaznog napona 12:1.

Više informacija: https://www.tracopower.com/

Marija D.